İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi29.03.2019
  • KurumOkan Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar