İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.03.2020
  • Kurumİstanbul Rumeli Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretim ön lisans ve lisans programlarının tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar