İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.01.2021
  • Kurumİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversites...

Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda lisans ve ön lisans eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, öğrenci kabulü, devam işlemleri, kayıt işlemleriyle, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemleri ile lisans ve ön lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar