İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.12.2018
  • Kurumİstanbul Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar