İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.03.2020
  • Kurumİstanbul Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar