İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.05.2019
  • Kurumİstinye Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülecek lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülecek lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar