İtfaiye ve Zabıta Alımlarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

  • Mevzuat Tarihi02.04.2020
  • KurumHalil MEMİŞ

UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.

İtfaiye ve Zabıta Alımlarında Önemli Değişiklikler Yapıldı 

Hazırlayan 

Halil MEMİŞ

MİARGEM Başkanı

İtfaiye ve zabıta alımlarında, ilan süreleri, ilanın yapılacağı yerler ve başvuru şartlarına kadar bir dizi değişiklik yapıldı.

Söz konusu değişiklikler, 2 Nisan 2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yapılan değişikliklerle;

1. İlan süreleri uzatıldı.

2. Resmi Gazete’de ilan zorunluluğu getirildi.

3. İlanların Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce kontrol edilerek ilanı şartı getirildi.

4. Adrese teslim olarak ifade edebileceğimiz, belli bir kişiyi tarifleyen ilan yapılamayacağı hükme bağlandı.

5. Zabıta memuru alımlarında, uygulamalı sınav mecburi hale getirildi.

6. Başvuru belgelerinin sunulma şekli değiştirildi.

7. Başvuru formları ve izin formları yenilendi.

Önemli Hususlar:

A. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler:

Belediyelerin itfaiye personeli alımları artık adrese teslim ilanlarla yapılamayacak, Resmi Gazete’de de yayınlanacak ve önceki sürenin aksine, başvuru tarihinden 30 gün önce duyurulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında (2 Nisan 2020 / 31087) yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

1. Sınavın Duyurulmasına İlişkin Değişiklikler (15 inci madde)

a. Belediye itfaiye personeli alımına ilişkin sınav duyurularının, önceki uygulamanın aksine başvuru tarihinden en az 15 gün önce yerine,  başvuru tarihinden en az 30 gün önce duyurulacaktır.

b. Duyurular, değişiklikten önce Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan vermek suretiyle duyurulurken, yapılan yeni düzenleme ile duyurular Resmî Gazete ile belediyenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet adreslerinde yapılacaktır.

c. Duyurular, yine öncekinin aksine başvuru tarihinin 15 gün öncesinde değil 30 gün öncesinde, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün sayfasındanda duyurulacaktır.

d. Yeni düzenleme ile sınav ilan duyuruları, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından kontrol işlemi yapıldıktan sonra yayımlanır. Bunun anlamı şudur: Hazırlanan ilan metinleri, öncelikle anılan genel müdürlükçe belirlendikten sonra hem kendi sitesinde, hem de diğer mecralarda yayınlanabilecektir.

2. Sınav Başvurusuna İlişkin Değişiklikler (15/B madde)

a. Başvuru esnasında sunulacak belgelerde değişikliğe gidilmemiş, ancak giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretlerinin kurumca tasdik edileceği hükme bağlanmıştır.

b. Başvuru başlıklı maddede yapılan bir değişiklik, şartlara ilişkindir. Esasında bu değişikliğin ilanlara ve şartlara ilişkin olması nedeniyle yukarıda verdiğimiz bölümde yapılması gerekirdi.

Bu değişikliğe göre, atama yapılacak kadrolar için adayların başvurularını kısıtlayacak veya belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte özel şart belirlenemeyecektir. Yani; ikamet, belediyede belli bir süre çalışma şartı, Yönetmelikte öngörülenin dışında yaş ve boy şartı vb özel, bir kişiyi tarifleyen ilanlar yapılamaz, şartlar öngörülemez. 

B. Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler:

Belediyelerin zabıta memuru alımları artık adrese teslim ilanlarla yapılamayacak, Resmi Gazete’de de yayınlanacak ve önceki sürenin aksine, başvuru tarihinden 30 gün önce duyurulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında (2 Nisan 2020 / 31087) yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Belediye Zabıta Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

1. Uygulamalı sınav

Yönetmelikteki sınav tanımı değiştirilerek (madde 4); “Sınav: Belediyenin boş zabıta memuru kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, öğrenim düzeyleri itibariyle geçerliliği devam eden KPSS sonuçlarına göre yapılacak sıralama sonucu belirlenen adayların katılımı ile yapacağı yazılı veya sözlü sınavı,” şeklindeki tanım “ı) Sınav: Belediyenin boş zabıta memuru kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, öğrenim düzeyleri itibariyle geçerliliği devam eden KPSS sonuçlarına göre yapılacak sıralama sonucu belirlenen adayların katılımı ile yapacağı yazılı veya sözlü sınav ile uygulamalı sınavı,” şeklinde değiştirilmiş ve uygulamalı sınav getirilmiştir.

Uygulamalı sınav (madde 13/D); kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Yönetmelikte ayrıca (13/F madde); sınav adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü ile uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılır şeklinde düzenleme yapılmıştır.

2. Sınavın Duyurulmasına İlişkin Değişiklikler (13 üncü madde)

a. Belediye zabıta memuru alımına ilişkin sınav duyurularının, önceki uygulamanın aksine başvuru tarihinden en az 15 gün önce yerine,  başvuru tarihinden en az 30 gün önce duyurulacaktır.

b. Duyurular, değişiklikten önce Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan vermek suretiyle duyurulurken, yapılan yeni düzenleme ile duyurular Resmî Gazete ile belediyenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet adreslerinde yapılacaktır.

c. Duyurular, yine öncekinin aksine başvuru tarihinin 15 gün öncesinde değil 30 gün öncesinde, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün sayfasından da duyurulacaktır.

d. Yeni düzenleme ile sınav ilan duyuruları, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından kontrol işlemi yapıldıktan sonra yayımlanır. Bunun anlamı şudur: Hazırlanan ilan metinleri, öncelikle anılan genel müdürlükçe belirlendikten sonra hem kendi sitesinde, hem de diğer mecralarda yayınlanabilecektir.

3. Sınav Başvurusuna İlişkin Değişiklikler (13/B madde)

a. Başvuru esnasında sunulacak belgelerde değişikliğe gidilmemiş, ancak giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretlerinin kurumca tasdik edileceği hükme bağlanmıştır.

b. Başvuru başlıklı maddede yapılan bir değişiklik, şartlara ilişkindir. Esasında bu değişikliğin ilanlara ve şartlara ilişkin olması nedeniyle yukarıda verdiğimiz bölümde yapılması gerekirdi.

Bu değişikliğe göre, atama yapılacak kadrolar için adayların başvurularını kısıtlayacak veya belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte özel şart belirlenemeyecektir. Yani; ikamet, belediyede belli bir süre çalışma şartı, Yönetmelikte öngörülenin dışında yaş ve boy şartı vb özel, bir kişiyi tarifleyen ilanlar yapılamaz, şartlar öngörülemez. 


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar