İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.10.2019
  • Kurumİzmir Bakırçay Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Bakırçay Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar