İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.01.2020
  • Kurumİzmir Bakırçay Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim ile ölçme ve değerlendirme usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar