İzmir Demokrasi Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.10.2018
  • Kurumİzmir Demokrasi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İzmir Demokrasi Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar