İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.09.2016
  • Kurumİzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı bütün enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar