İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.10.2018
  • Kurumİzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar