www.mevzuattakip.com.trKabahatler Kanunu


30/3/2005 tarih ve 5326 sayılı bu Kanun; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; kabahatlere ilişkin genel ilkeler, kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları, kabahatler dolayısıyla karar alma süreci, İdarî yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu, İdarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar, belirlemek ve kabahatleri tanımlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5326.pdf


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA