Kabahatler Kanununa Göre Cezalar

  • Mevzuat Tarihi24.01.2018
  • KurumMİARGEM

Kabahatler Kanununa göre 2018 yılında verilecek cezalar.

KABAHATLER KANUNUNA GÖRE VERİLECEK CEZALAR

(01.01.2018 – 31.12.2018)

Cezanın Mahiyeti

En Az

En Çok

Emre aykırı davranış (32.md.)

259

259

Dilencilik (33.md)

124

124

Rahatsız etme (37.md)

124

124

Tütün mamullerinin tüketilmesi (39.md)

124

124

Kimliği bildirmeme (40.md)

124

124

Afiş asma (42.md)

259

8.000

Gürültü (36.md)

Gerçek kişiye

124

124

Ticari işletme faaliyeti

2.661

13.344

İşgal (38.md)

Kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye

124

124

Kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye

259

1.322

Çevreyi kirletme (41.md)

Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye

41

41

Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye

1.322

13.344

Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye

124

124

İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye

259

8.000

Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye

124

124

Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye

658

658


Yorumlar