Kabahatler Kanununa Göre Verilecek Cezalar (01.01.2019 – 31.12.2019)

  • Mevzuat Tarihi03.02.2019
  • KurumMİARGEM

Kabahatler Kanununa Göre Verilecek Cezalar (01.01.2019 – 31.12.2019)

KABAHATLER KANUNUNA GÖRE VERİLECEK CEZALAR (01.01.2019 – 31.12.2019)

Cezanın Mahiyeti

En Az

En Çok

Emre aykırı davranış (32.md.)

320,00

320,00

Dilencilik (33.md)

153,00

153,00

Rahatsız etme (37.md)

153,00

153,00

Tütün mamullerinin tüketilmesi (39.md)

153,00

153,00

Kimliği bildirmeme (40.md)

153,00

153,00

Afiş asma (42.md)

320,00

9.898,00

Gürültü (36.md)

Gerçek kişiye

153,00

153,00

Ticari işletme faaliyeti

3.292,00

16.510,00

İşgal (38.md)

Kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye

153,00

153,00

Kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye

320,00

1.635,00

Çevreyi kirletme (41.md)

Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye

50,00

50,00

Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye

1.635,00

16.510,00

Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye

153,00

153,00

İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye

320,00

9.898,00

Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye

153,00

153,00

Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye

814,00

814,00


Yorumlar