Kafkas Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.06.2019
  • KurumKafkas Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Kafkas Üniversitesi Kalite Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar