www.mevzuattakip.com.trKafkas Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kafkas Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.33758&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Kafkas%20%C3%9Cniversitesi%20Kariyer%20Geli%C5%9Ftirme


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA