www.mevzuattakip.com.trKalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilecek olan Ajans personelinin nitelik, istihdam, çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve bunların hak ve yükümlülüklerini tespit etmek amacıyla yürürlüğe konmuştur.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31557&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Kalk%C4%B1nma%20Ajanslar%C4%B1%20Personel%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA