www.mevzuattakip.com.trKamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ


Bu Tebliğ; 2008 yılı Ekim ayı başından önce Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/01/2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13626&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA