www.mevzuattakip.com.trKamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı, hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkillerini kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.33805&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Kamu%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Tesisleri%20Ruhsatland%C4%B1rma%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA