www.mevzuattakip.com.trKapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Kapadokya Alan Başkanlığı personelinin istihdamına, niteliklerine, işe alınmalarına, görevlerine, hak ve yükümlülüklerine, mali haklarına, performans değerlendirmelerine, disiplin işlemlerine ve sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.33867&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Kapadokya%20Alan%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Personel%20Y%C3%B6netmel


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA