Kapadokya Üniversitesi Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.12.2018
  • KurumKapadokya Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesi Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Kapadokya Üniversitesi Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar