Başvuru ve Şikayetler

  • Sıralama

İdareye Yapılması Gereken Şikayet Başvurusu Süresinin Geçirilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, idareye yapılması gereken şikayet başvurusu süresinin geçirilmesi halinde kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İhale Öncesi İşlemlerle Alakalı Olarak, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, ihale öncesi iş ve işlemlerle alakalı olarak kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

Eksik Vekalet Belgesi İle, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, eksik vekalet belgesi ile ve tamamlanmayan diğer eksik belgeler ile kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İtiraz Etme Süresi Geçirilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, itiraz süresi geçirildiği takdirde haklı da olunsa kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İdareye Verilen İtiraz Başvurusuna İdarenin Cevap Vermemesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar idareye şikayet edildiği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde cevap alınamaması halinde kamu ihale itiraz sürecinin başladığı ve itiraz süresinin bu tarih baz alınarak başlatılacağı hakkında Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

Sözleşme Sonrası İle Alakalı Olarak, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, ihale sonrasında imzalanan sözleşme sonrası hususlar ile ilgili olarak kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil ve yetkisizlik yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu kararına ilişkindir.

İhale Kararının Yükleniciye Bildirilme Zamanı

Bu karar, itiraz süresi içerisinde idareye başvuruda bulunulmadığı ve itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun mevzuata aykırı olması ve tebliğ tarihinin kesinleşen ihale kararının ihaleyi alan yükleniciye bildirilme zamanı olmasına ilişkindi...

İtiraz Süresi İçerisinde İdareye Başvurulmaması

Bu Karar, idarenin on günlük karar verme süresinin bitim tarihinden sonraki on günlük itiraz süresinde idareye başvurulmamasının mevzuata aykırılık teşkil edip etmeyeceğine ilişkindir.

Kamu İhale Kurulunca Karara Bağlanan Hususların Yeniden İncelemeye Alınıp Alınamayacağı

Bu Karar, şikâyet başvurusunun Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı, Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan iddialara ilişkin olarak Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde yer alan Kuru...

Somut Deliller Olmadan Yapılan Şikayetlerin Kamu İhale Kurumu Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

Bu Karar, ihale sonrası yapılan itiraz başvurularının tahmin ve somut delillere dayanmaması halinde bu başvuruların kurum tarafından incelenmeyeceği ve yapılacak başvuruların belgeler ile desteklenmesi gerektiği hakkındadır.