Başvuru ve Şikayetler

  • Sıralama

Teklif Mektubu Açılmadan İhale Dışı Bırakılan Kişi veya Firmaların İlgili Husus Haricinde İhalenin Diğer Kısımları İçin İtiraz Edip Edemeyeceği

Bu Karar, teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılan kişi veya firmalar, ihaleye katılma yeterliliğine haiz sayılamayacağı için, ihalenin diğer aşamaları için herhangi bir itiraz hakkına sahip olamayacağı hakkındadır.

Süresi İçerisinde Yapılmayan Şikayet Başvuruları

Bu Karar, isteklilerin süresi içerisinde başvuru yapmaması durumunda sonradan yaptığı şikayetin değerlendirmeye alınmamasının mevzuata uygun olduğuna ilişkindir.

İhale Kararına İtiraz Eden Kişi veya Firmanın İhalede Zarar Gören Taraf Olmaması

Bu Karar, ihale sonucuna itiraz eden kişi veya firmaların ilgili ihaleden zarar gören veya hukuksuzluğa uğrayan kişi olmaması durumunda itirazın red edilmesinin mevzuata uygun olduğuna ilişkindir.