Danıştay

  • Sıralama

Bölgenin Bütününe Hitap Etmeyen ve Yeşil Alan Sürekliliği Oluşturmayan Taşınmazın Büyük Bir Kısmının Boş Olması Nedeniyle İmar Planında Yeşil Alan Olarak Belirlenemeyeceği Hakkında

Özeti: Bölgenin bütününe hitap etmeyen ve yeşil alan sürekliliği oluşturmayan taşınmazın büyük bir kısmının boş olması nedeniyle imar planında yeşil alan olarak belirlenemeyeceği hakkında

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesi Uyarınca Fenni mesMllere İdari Para Cezası Verilebilmesinin Şartlarının Neler Olduğu

Özeti: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca fenni mesullere idari para cezası verilebilmesi için, yapı denetim işinin üstlenildiği (yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalandığı) tarihten sonra; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat e...