Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Fazla Yapılan Ödemeye Uygulanacak Faiz Hk.

Kurumumuzda 01.01.2015-31.05.2015 tarihleri arasında çalışmış olan personele 18.08.2016 tarihinde ödenen kıdem tazminatı sehven fazla ödenmiştir. Açılan rücu davası sonucunda gelen bilirkişi raporunda ödemenin fazla yapıldığı ve geri iadesini faizi i...

Kamu Zararının Takip ve Tahsili Hk.

Merhaba Sayın Hocam, Belediyemiz adına Mal Müdürlüğü tarafından ödemelerde Maliye Borcu Yoktur Belgesi (6183 S.k 22/A maddesi gereği) alınmadığı için İdari Para Cezası kesilmiştir. Belediye adına kesilen İdari Para Cezasını Ödeme Emri Belgesinde imza...

Trafik Para Cezalarının Kamu Zararı Yapılması Hk.

Belediyemizin araçlarının bazıları 2014-2017 yılları arasında trafik cezaları yazılmış olup; bu cezalar hala ödenmemiştir. Araçlar kullanılırken dönemin belediye başkanı ve personel herhangi bir görevlendirme yazısı olmadan araçları kullandığından ki...

Fazla Ödenen Maaşların Tahsili Hk.

Personel maaşlarında geriye dönük hatalı giriş yapılmış, farklı kişilere eksik veya fazla ödenen paralar var. Mevcut belediye başkanı sadece kendi dönemine (2019 Nisan) ait yanlışlıkları mı talep edebilir yoksa diğer belediye başkanı döneminde yapıla...

Usulsüz Atama İle İlgili Olarak Sorumlular Hakkında Yapılacak İşlemler

Mevzuata uygun olmayan bir atama işlemi ile ilgili kurumun görevden alma işlemi gerçekleştirmiştir. Görevden alınan kişi sonrasında atama işleminin iptali için dava açmış olup mahkeme davayı reddetmiştir. Dava kurum lehine sonuçlanmıştır. Atamadan do...

Memur Maaşından İcra ve Kamu Zararı Kesintisi

Belediyemizde tahsildar görevini yürüten memurun belediyeye 10.000 TL tutarında kişi borcu vardır. Memurun maaşında icra kesintisi vardır, ayrıca kişi borcu için de kesinti yapılması uygun mudur? icra kesintisi 1/4 oranında kesilirken belediye kişi b...

Kamu Zararlarının Takibi

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolünün belediyede yapmış olduğu denetleme ve incelemede tespit edilen kamu zararları icra yoluyla tahsil edilecektir. Zararın doğmuş olduğu tarihten bu yana uygulanacak faiz oranı ne olmalıdır? Teşekkürler.

Ödemelerde Sorumluluk ve Kamu Zararı

Merhaba Sayın Hocam, Belediyemiz 2019 ağustos ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı denetim elemanınca teftiş edilmiştir. Teftiş neticesinde kamu zararı tespit edilmiştir. Kamu zararına konu; 27.03. 2014 tarihli ödeme emri olan 173.343,20 TL firmanın ala...

SGK Para Cezasında Sorumluluk

Belediyemiz sözleşmeli personeline 2015 ve 2016 yıllarında üç dönem bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış ve yapılan ödemelerden yalnızca gelir ve damga vergisi kesintisi neticesinde kalan tutar kendisine ödenmiştir. Yapılan ödemeler ise Fen İşleri Müdü...

Usulsüz Ödenen Maktu Fazla Mesai Ücretinin Memur Maaşından Kesilmesi Hk.

iyi günler hocam, kurumumuzda bir adet zabıta memuru çalışmaktadır. bu personele meclis kararı ile aylık fazla çalışma ücreti verilmektedir. Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun K Cetvelinin III/B-3. maddesi ç) de belirtildiği üzere diğer hallerde ise fiilen ç...