Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Kamu Zararının Tahsilinde Zamanaşımı

Belediyemiz personellerine fazla mesai vb. nedenlerle 2007 yılında çıkan zimmet halen belediyece tahsil etmemiştir. Bu alacakların zaman aşımı 5 yıl mıdır? Bu zimmetler iptal olmuş mudur?

İdari Para Cezasının Bütçeden Ödenmesi

Hocam, belediyemiz fen işleri müdürlüğüne ait kamyona taşıdığı yükü fazla geldiği için 5.000,00 TL para cezası yazılmıştır. Ceza makbuzunda kuruma diye belirtilmiş, belediyeler bu tür para cezalarını bütçeden ödeyebilir mi? Öderse ne gibi sakıncası o...

Belediye işçisi üstüne zimmetli fişler hk.

Hocam iyi çalışmalar . Belediyemiz kadrolu işçilerinde birisinin üzerine pazar yeri işgalliye fişi zimmetli idi. Bu işçi geçen hafta adli bir vakadan dolayı mahkemece tutuklandı. Fiş koçanlarında da 1.200,00 TL'lik işgaliye fişi kullanmış. Parayı...

Kamu zararında zaman aşımı

Merhabalar... 2004 yılında yapılan mevzuata uygun olmayan tapu devir işlemi nedeniyle 2017 yılında yapılan denetimde devir yapılan taşınmazın fetö terör örgütüne ait bir derneğe yapılması nedeni ile içişleri bakanlığı müfettişi tarafından hazırlanan...

Kişi borcuna karşılık fatura kesme hk.

Selam hocam, belediyemize 2015 yılında gelen mülkiye müfettişlerince temizlik ve park hizmet işi ile ilgili çıkarmış olduğu 5 maddede toplam: 1.273.000-tl kişi borcu + kişi borcu faizi ile beraber hakedişlerinden kesildi şimdi bu kestiğimiz kişi borc...

Kamu zararının tahsili

Sayın Hocam, Sayıştayca yapılan teftiş sonucunda bazı personellere ödeme konusunda müştereken ve müteselsilen olmak üzere kişi borcu çıkartılmıştır. Kişi borcu çıkartılan memurların ödeyecekleri borç muhasebe kayıtlarına faizleri hesaplanarak işlendi...

Ön mali kontrol

Ön mali kontrolde nüfus kriteri var mı?

Kamu zararı tahsili

Sayın Hocam, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na tevdi edilen bir dosyanın soruşturma neticesinde düzenlenen tazmin raporunun sonuç bölümünde …………..TL’nin Yüklenici Firma ve Harcama Yetkilisinden tahsil edilmesi gerektiği belirtilerek, Üst Yöneticinin imzası...

Kamu zararı faiz hesaplaması

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz kadrolu çalışan işçilerden birisi 6360 sayılı kanundan önce, Belde belediyesinde iken ölümlü trafik kazası olayına karışmıştır. Daha sonra Belde Belediyesi Belediyemize devrolmuştur. 2014 kasım ayında karşı taraf ile...

Kamu zararı faiz başlangıcı

09/05/2012 tarihinde kaçak yapı imar cezası kesilmiştir. Bu ceza 21/11/2012 tarihinde encümen kararı ile iptal edilmiştir. Yapılan denetimde müffettiş iptal kararı veren encümene kamu zararı çıkarmıştır. Bu kamu zararı gecikme zammı başlangıcı ilk en...