Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Mahkeme Kararıyla Ödenen Tazminat Ödemesinin Personelden Tahsili

Davacı şirketin sigortalı aracının 2012 yılında Karacabey Sanayi Sitesi içerisindeki yolda seyrederken yol seviyesinden alçakta kalan rogar kapağının oluşturduğu çukura düşmesi nedeniyle araçta oluşan hasarısöz konusu yolun rögar kapağının Belediyeni...

İç Denetçi Atanması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65'inci maddesine dayanarak hazırlanan, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esaslar...

İç Denetim Birimi Oluşturulması

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizin bulunduğu C 10 grubu gözönünde bulundurularak İç Denetim Kurulu'nun kurulması zorunlu olup, olmadığı ile hangi beledi...

Personel Giderleri Oranı Hesabı Hk.

Merhaba Hocam, 2015 yılı kesinleşen gelirimize oranla personel gideri oranımız %22 olarak gerçekleştiğinden 2016 yılı içerisinde Belediyemizde ihtiyaç duyulan kadrolara 8 adet sözleşmeli memur alımı yapılmıştır. Bu alımlar neticesinde 2016 yılında ke...

Kamu Zararlarında Faiz ve Zamanaşımı

Sn Hocam, 1995 yılında belediye personeline kesilen nema ücretleri o dönemde maaşlardan kesinti yapılmayarak maaşlara yansıtılmıştır. Yapılan kesilenler de personele iade edilmiştir. Ancak gelen müfettiş kamu zararı çıkartarak personelden alınmasını...

İç denetçilerin soruşturmayla görevlendirilmesi hk.

Başkanlığımız Müfettiş kadrosunda bulunan personel olmadığından disiplin soruşturmaları görevlendirilen Avukatlar tarafından yürütülmektedir.Teftiş Kurulunca yürütülecek bu soruşturmalar İç Denetçi tarafından da yapılabilir mi?

Kamu Zararının Taksitlendirilmesi ve Faiz Uygulanması

5393 sayılı Belediye Kanunu 54. ve 55. Maddelerine göre Belediye iş ve işlemleri hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Başkontrolörleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda düzenlediği denetim raporlarında, kamu kaynağında eksilmeye neden...

Kamu Zararlarında Zamanaşımı

6360 Sayılı kanun ile Yumrutaş belediyesi kapanarak Belediyemize mahalle olarak bağlanmıştır. Yumrutaş Belediye Başkanlığının 1996-1997-1998 Mali yıllarına ait Hesap iş ve işlemlerini 1999 yılında teftiş eden içişleri bakanlığı kontrolörü tarafından...

Kamu Zararının Tahsili

Selam hocam Belediyemizi 2015 yılı özel teftişle denetleyen mülkiye müfettişlerinin personel ve firmalara çıkarmış olduğu kişi borçlarına bazı firmalara yüksek oranda kişi borcu çıkarılmış bir firmaya 2010-2015 yılları arasında hizmet alımlarına isti...

Kişi borcu faizleri

Selam hocam, belediyemiz içişleri bakanlığı mülkiye müfettişlerince çıkarılan mali rapordaki kişi borçları itiraz süresi bittiğinden, yasal faizi ile beraber muhasebe kayıtlarına alınmış. 6736 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİ...