Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Kamu zararı

Sayın Hocam, Belediyemize SGK tarafından idari para cezası verilmiş olup; 1) Muhasebeci idari para cezasını ödedikten sonra üst yöneticiye kamu zararı olup olmadığını soracak mıdır? 2) Kamu zararı var ise bunun tespiti için bir komisyon kurulması ger...

Borçtan Dolayı İcra Giderleri

Belediyemiz bir borçtan dolayı icraya verilmiş,borç miktarına tahsil harcı,vekalet ücreti,faiz de eklenerek 10.000,00 Tl'sı fazla ödemede bulunulmuştur. Belediyemizce fazla ödenen bu tutar kişilerden alacaklar hesabına mı alınacak veya harç ,vekalet...

Kamu Zararının Tahsili

Sayın Hocam, Belediyemizin idari iş ve işlemlerini denetleyen Mahalli İdareler Başkontrolörü tarafından, Belediyemizce, belediye memurlarına ödenen ”sosyal denge yardımı” kamu zararı olarak tespit edilmiştir. Ancak bu yardım, 4688 Sayılı Kamu Görevli...

İç Denetim Birimi Başkanlığı Kurulması

İyi çalışmalar, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 02/12/2013 tarih ve 10794 sayı ile yayınlamış olduğu genelgede "İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimde etkinliğin artırılması amacıyla 3 ve üzerinde iç denetçi ataması yapılan idarelerd...