Diğer Hususlar

  • Sıralama

Yabancı Dil Tazminatı için belge geçerlilik süresi

Sayın Hocam.. Kurumumuzda görev yapan personel beş yıl önce almış olduğu, A ve D düzeyinde onaylı Yabancı Dil Sertifikasına binaen yabancı dil tazminatı almaktadır. Bu belgelerin geçerlilik süresi var mıdır? Dil tazminatı için sertifikada yeni bir vi...

Belediye Başkan Yardımcısı

Meclis üyelerinden Başkan Yardımcısı olan bir kişi, Sosyal Güvenlik olarak SSK'lı kendi şirketlerinde görevine devam edebilir mi? Şirket yöneticisi vs. gibi.

Memurların Ticaret Yasağının Mahiyeti

Devlet memurları şirketlere ortak olabilir mi? Memurlar şirketlerden para kazanabilir mi?

Mal bildirimi

Mal Bildirimi hakkındaki Kanun gereği Belediye Başkanı seçildikten sonra 1 ay içinde Mal Bildiriminde bulunur, hükmü, yeniden seçilen Başkan için de geçerli midir? İyi çalışmalar.

Başkan yardımcılığına görevlendirilen meclis üyesinin emekli maaaşı hk.

Daha önceki sorumuzda emekli olan Meclis üyesinin Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğinde 5335 S.K. 30.maddesine göre emekli aylığı kesilmeyeceği belirtilmiştir. Emekli olduğu kurumun SSK veya Bağkur olması durumunda da emekli aylığı kesilmeyec...

Memurun Köşe Yazarlığı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir personel herhangi bir gazetede siyasi içerikli olmayan köşe yazarlığı yapabilir mi? Teşekkür ederim.

Birliğe Muhasebe Yetkilisi Görevlendirilmesi

Saygılar Hocam. Belediyemizin başkanlığını yaptığı Çölovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi ve Arıtma Birliğinin muhasebe hizmetleri için daha önceki Belediye başkanı tarafından belediyemiz mali Hizmetler Müdür V. yazı ile görevlendirilmiş iken y...

Seçim sebebiyle istifa eden memurun geriye dönmesi

Belediyemizden seçim nedeni ile istifa eden memurumuz, seçimi kaybettikten sonra görevine geri dönmek için 01.04. 2014 tarihinde dilekçe vermiştir. Belediye başkanımız 03.04.2014 tarihinde göreve başlamıştır. Memurun göreve başlatılması için belirlen...

Kapanacak belediyedeki başkatibin durumu hk.

Belediyemizde başkatip olarak çalışmaktayım. Belediyemiz büyük şehir olması nedeniyle kapandığından personel olarak ilçe belediyesine gitmekteyim. Fakat ilçede başkatip kadrosu bulunmamaktadır. Mevcut kadrolarımızla oraya geçiş yapmıyor muyuz? Kadrol...

Görevi sona eren Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin mal bildirim zamanı

Görevi sona eren belediye başkan ve meclis üyeleri mal beyannamelerini hangi makama vereceklerdir?