Diğer Hususlar

  • Sıralama

Zabıta Memuruna Yeşil Pasaport Verilmesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz bünyesinde görev yapan Lise Mezunu Zabıta Memuru 1995 girişli olup, aralıksız bir şekilde halen çalışmaktadır. Yeşil Pasapor...

Belediye Başkanı Makam Tazminatı Hk.

657 sayılı Kanuna tabi ve Öğretmen olarak görev yapan 2004-2009 yılları arasında Belde Belediye Başkanlığı yapan, 30 yıl hizmeti olan Başkan Yardımcımızın emekliye ayrılması halinde makam tazminatını 60 yaşına geldiğinde mi (54 yaşı) ayrılması halind...

Hapis Cezası Kesinleşen Memur Hk.

Sayın Hocam; bir personelimiz 2005 yılı ve 2013 yıllarında sözleşmeli personel olarak mimar unvanında çalıştırılmıştır. 2013 yılında memuriyete geçirilmesi hakkında kanun düzenlenmiş ve kanun gereğince bu personel memur olarak mimar kadrosunda 657 S....

Diplomadan Dolayı İmza Atma Yetkisi Hk.

İyi çalışmalar, belediyemizde memur kadrosunda bulunan personel sonradan harita mühendisliğini bitirmiştir. Memur kadrosunda bulunan personel alanı ile ilgili olan işlere imza atabilir mi?

Resen Emeklilik Hk.

Hocam iyi akşamlar. Memurların resen emekliliği ile alakalı hükümler içeren 5434 sayılı kanunun 39. maddesi halen yürürlükte midir? (Bazı avukatlar yürürlükten kaldırıldığını söylüyorlar.) 

Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Öğretim Görevlisinin Mali Hakları Hk.

İyi çalışmalar, Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmakta iken belediyemize geçici olarak görevlendirilen kişi boş bulunan Başkan Yardımsı kadrosuna görevlendirilip, Üniversiteden almakta olduğu Eğitim geliştirme ödeneği, Ders ücreti ve Sınav...

Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Öğretim Görevlisine Maaş Farkı Ödenmesi Hk.

Üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapan bir kişi belediyemizde geçici süreyle özel kalem müdürü olarak görevlendirilmiştir. Bu kişi Belediye Başkanının oluru ile boş bulunan başkan yardımcı kadrosuna görevlendirilip, Üniversiteden almakta o...

Öğretim Görevlisinin Başkan Yardımcısı Kadrosuna Geçici Görevlendirilmesi Hk.

İyi çalışmalar. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan bir kişi Belediyede boş bulunan Başkan Yardımcısı kadrosuna geçici olarak görevlendirilip, maaşını Belediyeden alabilir mi?

Belediye Şirketine Geçirilecek İşçilerin Sabıka Kaydı Hk.

İyi çalışmalar 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici Madde 23 ve Geçici Madde 24 ile belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 say...

Banka Promosyon Komisyonu Hk.

2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. maddesinde: "komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikad...