Diğer Hususlar

  • Sıralama

Avukat İstihdamı Hk.

Sayın hocam, sözleşmeli avukatımız var, ancak yetersiz kaldığı veya onunla ilgili olmayan konularda belediye adına davalara girmesi için vekalet verdiğimiz avukatın ücretini ödemek için sözleşme yeterli mi ya da ödememizde sıkıntı var m? Teşekkürler

Disiplin Cezası Almayan Memura Kademe İlerlemesi

Hocam iyi günler, 3 ncü derecenin 3 ncü kademesinde bulunan lise mezunu memur 657 sayılı kanunun 64. maddesinde yer alan hüküm uyarınca disiplin cezası almadığından sekiz yıldan bir kademe alacaktır. 3 ncü derecenin 4 ncü kademesi olarak mı Yoksa 2 n...

Hizmet Damgalı Pasaport

Hocam merhaba. Kurumumuzda sözleşmeli olarak teknik kadroda çalışan personelimiz görevli olarak Belediye Başkanı ile birlikte şoförü olarak yurt dışına çıkmak istiyor. Bu personelimiz görev çerçevesinde pasaport alabilir mi? Sadece kurum işlerini ve...

Başarılı Personele Kademe İlerlemesi Uygulanması

Başkanlığımız emrinde görev yapan personelimiz özverili çalışmalarından ötürü başarı belgesi ile amiri tarafından 2 kez ödüllendirilmiştir. Bu sebeple personele 1 kademe verilebilir mi?

Belediye Personelin İsteği Dışında Diğer Kurumlarda Geçici Süreli Görevlendirilmesi

Sayın Hocam, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/b maddesinde;" Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir." deni...

İhraç Edildikten Sonra Emekli Olan Memurun Göreve İadesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Zabıta Memuru olarak görev yapmakta iken, 22 Kasım 2016 tarihli ve 298...

Mahkeme Kararı İle Göreve İade Edilen Müdürün Eski Kadrosuna Atanması Hk.

Sn Hocam, norm kadroda 2 adet müdür kadrosu bulunan belediyede başkanın onayı ile yazı işleri müdürünün VHKİ olarak ataması sonucu boşalan kadroya ise nakil yolu ile müdür olarak atama yapılmıştır. Ancak eski müdür mahkemeye başvurarak mahkeme göreve...

Şirket Personelinin Tahsildar Olarak Görevlendirilmesi Hk.

Trabzon Çarşıbaşı Belediyesinde 8 adet memur, 1 adet sözleşmeli personel ve 4 adet kadrolu işçisi ve 27 şirket personeli görev yapmaktadır. Emlak ve tahsilat servisinde çalışan tahsildar memur personelimiz emekli olmuştur. Emekli olmadan önce tahsila...

Emekli Belediye Başkanının Sigorta İle İlişkilendirilmesi ve Makam Tazminatı

Merhaba hocam. Belediye Başkanımız 5434 sayılı Kanuna tabi 1. derece 2. kademe 3600 ek gösterge ile askeriyeden emekli olmuş. 2014-2019 yılları arası belediye başkanlığı yaptı ve 2019 seçimlerinde tekrar seçilerek görevine devam ediyor. İlk dönemde k...

Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyette Bulunma Yasağı Hk.

Hocam kolay gelsin. Devlet memurlarının ticari amaç gütmeyen, tarım ve hayvancılık faaliyetleri (arıcılık, hayvancılık) ile ilgili vergiye tabi olmadan çalışmaları Devlet Memurları Kanununa aykırılık teşkil eder mi?