Diğer Hususlar

  • Sıralama

Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyette Bulunma Yasağı Hk.

Hocam kolay gelsin. Devlet memurlarının ticari amaç gütmeyen, tarım ve hayvancılık faaliyetleri (arıcılık, hayvancılık) ile ilgili vergiye tabi olmadan çalışmaları Devlet Memurları Kanununa aykırılık teşkil eder mi? 

İhraç Edilipte Emeklilikten Sonra İadesine Karar Verilen Memurun Mali Hakları Hk.

Selam hocam, belediyemizde çalışmakta iken 14 Temmuz 2017 yalında ihraç edilen zabıta komiseri 01.09.2017 yalında kendi isteği ile emekli sandığındaki emekli aylığı bağlandı ve bu personel 09.02.2019 tarihinde vefat etmiştir. Adı geçen personel 30.04...

Memur Görevlendirmesi ve Dilekçeler

Hocam iyi çalışmalar 1. Kadrosu Elektrik Teknisyeni olan memura elektrik işleri (kablo çekme, ampül takma, tamirat vs) işleri yaptırılabilir mi? 2. Belediyemiz ana hizmet binası dışında bulunan diğer binalarda klima bulunmamaktadır. Temin etmek zor...

Hizmet Süresi 30 Yılı Geçen Memurların Emekliliğinde Takdir Yetkisi

Hocam hayırlı sabahlar. Belediyemizde yaklaşık 33 yılı aşkın hizmete sahip memur personelimiz var. Emekliliği çoktan hak etmiş durumdadır. Emekliye ayrıldığında herhangi bir mağduriyeti söz konusu değildir. Bu arkadaşımız zabıta kadrosunda olup Kurum...

Özel Güvenlik Şirketinde Ders Vermesi Hk.

Belediyemiz de görevli 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan bir personel hafta sonları mesai saatleri dışında Özel Güvenlik Şirketinde ders verebilmek için süresiz izin istemektedir. Bu memur personelimizin Özel Güvenlik Şirketinde ders vermesi konu...

Belediye Vergi Uzlaşma Komisyonu Toplantı Ücreti Hk.

Sayın Hocam iyi çalışmalar diliyorum. Belediye mahalli idarelerde vergi uzlaşma komisyon başkanı ve üyelerine huzur ücreti ödenir mi, ödenmez mi, ödenirse ne şekilde ödeneceğini bildirilmesini arz ederim.

Memurların Vardiyalı Çalıştırılması Hk.

İyi günler hocam. Belediyemizde tahsildar kadrosunda bulunan fakat geçici süreyle zabıta müdürlüğüne görevlendirilen memura , sorumluluğumuzda bulunan terminalde vardiya sistemi şeklinde (08:00-16:00,16:00-00:00,00:-08:00) görev verilebilir mi? Veril...

Mal Bildirimi Karşılaştırılması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz bünyesinde görev yapan Memur ile sözleşmeli personellerin 3628 sayılı kanununa esas olmak üzere; Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüş...

Tahsildarlık Görevi Verilen İşçiden Kefalet Aidatı Kesilmesi Hk.

Saygılar sayın hocam. Belediyemizde boş bulunan ve 657'ye tabi atanacak memur bulunmadığından, daimi işçi kadrosundaki personeli tahsildarlık görevi ile görevlendirilmesi durumunda tahsildara kefalet kesintisi veya ek ödeme yapılacak mı? Saygılarımla

Geçici Süreli Görevlendirme Hk.

Sn Hocam, bir memurumuz 657nin ek sekizinci maddesine göre 6 aylık başka bir belediyeye görevlendirilmiştir. Ancak 6 ay sonra çalıştığı belediyenin, kendisinin ve kendi belediyemizin tekrar ikinci bir onayla çalışması sağlanacaktır böyle bir durumda...