Diğer Hususlar

  • Sıralama

Kurumlararası Geçici Görevlendirmelerin Sonlandırılması Hk.

Selam Hocam; Belediyemizden geçici olarak görevlendirmeler yapılmış olup, ancak 29 şubat 2020 tarih 31054 RG.yayınlanan kurumlar arası yönetmeliğinde yapılan değişiklik hükmü gereğince aşağıda belirtilen personelerin durumu ne olacak; 1-Belediyemizde...

Belediyede Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve İnceleme Komisyonu Hk.

İyi günler hocam, memurlar dışında kurumumuzda çalışan sürekli işçilerden de mal bildirimi alabilir miyiz? Alınan mal bildirimleri özlük dosyalarına konulmaktadır. İncelemesi kim tarafından yapılmaktadır?

Geçici Görevlendirilen Personellerin İadesi Hk.

29/02/2020 tarihli ve 31054 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kurumlar arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik" çerçevesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre g...

Geçici Görevlendirmenin Sonlandırması Hk.

Merhaba Hocam size 2 sorumuz olacaktı; 1) Kurumumuzda kadrolu işçi olup, biri Kaymakamlık diğeri Igdır il Özel İdaresinde olmak üzere 2 personelimiz geçici görev yapmaktadırlar. 29 Şubat 31054 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe giren Yönetmelik gereğin...

Terör Mağduru İstihdamı Hk.

Merhabalar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ek 1. maddesi ile 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında istihdam edilecek personelin geçici madde 13 de belirtilen kurum ve kuruluşlarının dolu kadro ve pozisyon sayısının esas almak suretiyle kamu kurum ve...

Meclis Üyeleri Mal Bildirimi Hk.

Sayın Hocam, bilindiği üzere sonu "0"lı "5"li yıllarda kamu görevlilerinden mal bildirimi alınmaktadır. Belediye meclis üyelerinden de mal bildirimi alacak mıyız? Seçimden sonra nisan 2019 da bildirim yapmışlardır. Tekrar isteyecek miyiz?

Memurun Resen Emekliliğe Sevki Hk.

İyi Çalışmalar. Hizmet yılını (31 Yıl) ve yaşını doldurmuş (63 Yaş) müdür ünvanına sahip bir personeli defalarca uyarılmasına ve hakkında işlem yapılan bu işlerle ilgili hakkında tutanaklar tutulmuş bulunan bunlara rağmen Belediyedeki iş ve işlemleri...

Mal Bildirimlerinin İncelenmesi Hk.

Hocam merhaba, Belediyelerde memur ve belediye meclis üyelerinin mal bildirim formlarını inceleme ve karşılaştırma nasıl yapılır?

Mal Bildirimlerinin Muhafazası Hk.

Memur ve diğer kamu görevlilerinin 0'lı ve 5'li yıllarda Mal Bildiriminde Bulunulmasına İlişkin Yönetmelik'in Beşinci Bölümünde yer alan "Mal Bildiriminin Gizliliği" başlıklı 15. maddesinde geleneksel şekliyle personellerin bazılarının kapalı zarflar...

Memur Alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Nusaybin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 14 Kasım 2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve...