Diğer Hususlar

  • Sıralama

Geçici Görevlendirmenin Sonlandırılması

Başka bir kuruma 1 yıl süreli olarak geçici görevlendirme yönetmeliğine göre kurum emrine görevlendirilen personelin geçici görevi erken bitirilmek isteniyor. Kadrosunun olduğu kurum mu görev yaptığı kurum mu geçici görevini sona erdirir?

Hizmet Satın Alma Yöntemi ile Avukat Çalıştırılması Hk.

Sn Hocam, belediyemizce 4734 sayılı kanunun 22/h bendi gereğince hizmet satın alma yöntemi ile Avukat çalıştırıyoruz. Yapılan yıllık sözleşme gereği her ay net 1.250,00TL (Brüt 2.825,00TL) olarak ödenmektedir. soru1: Yapılan ödeme tutarı açısından he...

Avukat Görevlendirilmesi Hk.

Belediyemizde 1 adet kısmi zamanlı Avukat çalıştırılmaktadır. Belediyemizin dava yoğunluğu nedeni ile Belediye Başkanı önemli davalar için başka bir Avukatı yetkilendirebilir mi?

Mühendisin Özel Okulda Ders Vermesi Hk.

Merhabalar Hocam, Belediyemizde 657 SDMK tabi 5. dereceli mühendis kadrosunda Bilgisayar Mühendisi olarak görev yapmakta olan bir memur özel bir okulda okulun talep etmesi üzerine bilgisayar dersi verebilir mi? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Başkan Yardımcısı Maaş ve Sigortası Hk.

Belediyemiz Meclis Üyesi olup,Başkan Yardımcısı olarak görev yapan personelimiz 5510-4/C sayılı kanununa istinaden sosyal güvenlik açısından ilişkilendirilmiş hitaba girişi yapılmıştır. Fakülte mezunu olduğu için 9/1 derece-kademeden aylığı bağlanmış...

Belediye Şirketi Personelinin İmza Yetkisi Hk.

Belediye Şirketi işçisi olup, belediyede görev yapan gerek teknik gerekse diğer personelin kendi eğitim durumuna uygun görev alanları ile ilgili konularda imza yetkisi var mı? Örneğin, Veznedar olabilir mi veya Mühendis olarak evraka tek başına imza...

KPSS Geçerlilik Süresi

Hocam, 24 Aralık 2019 yılında Resmi Gazetede yayınlanan memur alımı için KPSS puanı ile kurum kendi içinde yapacağı sınavla atama yapacaktır. Herhangi bir yılda alınan KPSS puanı ile müracaat olur mu?  

Ambar Memurundan Kefalet Aidatı Kesintisi

Belediyemizde ambar memuru kadrosunda olan personelden kefalet kanununa göre kefalet aidatı kesintisi yapılıyor. (100*maaş katsayısı) Personel taşınır kayıt yetkilisi değil? Yapılan işlem doğru mudur?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hk.

Başkanlığımız Zabıta Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere açıktan atama yolu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi zabıta memuru alımları için adaylar belirlenmiş olup haklarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmak üzere İl Va...

Memurlarda Resen Emeklilik

İyi günler hocam, Hitap bilgi sitemine göre kurumumuzda 31 yıl 9 ay çalışan 49 yaşa, 28 yıl çalışanın 15 sigortalık yılına tabi olmak ve 31 yıl 9 ay 50 yaşa tabi olduğu ancak 65 yaş sınırına kadar da çalışabileceği yazılmaktadır. bu kişilerin emeklil...