Diğer Hususlar

  • Sıralama

İşçi kadro değişikliği

Bir önceki sorumuzla ilgili, örneğin norm kadroya göre operatör veya şoför kadrosunda bulunup, düz işçi olarak görev yapan işçinin kadrosunu işçi olarak değiştirebilir miyiz? Değiştirilirse Başkan onayı mı Meclis kararı mı gereklidir? İyi çalışmalar....

İşçilerde kadro değişikliği

4857 sayılı Kanuna tabi kadrolu işçilerde kadro değişikliği yaparken nasıl bir yol izlenmelidir? Bazı kurumlar kendi bünyelerinde sınav uygulamaktadır. Doğru mudur? Teşekkürler.

Devir alınan işçilerin girişleri

Bilindiği üzere, İlimiz 6360 sayılı Kanuna eklenen 6447 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür. Bu bağlamda il özel idareleri, belde belediyeleri, köyler ve Köylere hizmet götürme birliklerinin tüzel kişilikleri 30 Mart 2014 tarihind...

Mevsimlik İşçi Alımı

Sayın hocam, Birliğimiz her yıl mevsimlik işçi alımı yapmaktadır. Mevsimlik İşçiler için belirli bir süre söz konusu mudur, yoksa birliğimiz çalıştırmak istediği ay veya gün kadar sözleşme yapabilir mi?

Geçici İşçi Alımı

Geçici işçi kapsamında 5 ay 29 gün çalıştırılmak istenen işçiler için Meclisten vize alındıktan sonra işe alımlarda nasıl bir yol izlenmelidir? iyi çalışmalar.

Havuza İşçi Gönderdikten Sonra İşçi Alımı

Sayın Hocam 6111 sayılı Yasanın 164. maddesi gereği nakil yapan kurumlar 5 yıl süreyle işçi artışı yapamaz denilmektedir. Kurumumuzda nakil sonrası 2 adet işçi personelimiz emekli olmuşlardır. Buna istinaden emekli olan personelimizin yerine Türkiye...