Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediye Şirketine İşçi Alımında Eğitim ve Sabıka Şartları Hk.

696 Sayılı KHK ile kurulan belediye personel şirketine ihtiyaca binaen 10 adet işçi alımı yapılmıştır. İşçilerden aranan şartlar arasında en az ilkokul mezunu olma şartı bulunmasına rağmen okur-yazarlık belgesi sunan işçinin işe alımında herhangi bir...

Geçici İşçi İstihdam Süresi Hk.

Hocam iyi günler. Bilindiği üzere 696 sayılı KHK'nin 106. maddesi ile Belediyeler dışında kalan kamu kurumlarındaki geçici işçilerin çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarıldı 5620 sayılı kanunun 3/c maddesi gereğince Belediyedeki geçici işçiler 5 ay 29...

Şirket Müdürünün Sendika Üyeliği ve Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. Tamamı belediyemiz sermayeli khk ile kurulmuş olan personel limited şirketimizin;  1- Şirketimizin 2020 Ocak/Mart dönemi personel oran cetveline göre oranı % 7,8 çıkmaktadır.Şirkete 10 tane perso...

İş Makinesi Operatörü Alımı Hk.

Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan Operatör kadrosuna 1 adet daimi işçi almak istiyoruz. Personel giderimiz % 30 altındadır. Aranacak kriterlerde Lise düzeyinde KPS şartı gerekli midir? İş gücü istihdam formuna hangi özellikleri yazabiliriz?

Şirket İşçilerinin Ücretlerinden Ceza Olarak Yapılacak Kesintiler Hk.

Merhaba, 696 sayılı KHK ile kurulan şirketimizde istihdam edilen personellerimizin bazılarından 4857 sk 38. md. kapsamında disiplin cezası olarak 2'şer yevmiye para kesme cezası verilmiştir. Kadrolu işçilerimizde ve memurlarımızda olduğu gibi kesilen...

İşçinin İşyerinde Silah Taşıması Hk.

Belediyemiz personellerinden şoför olarak çalışan işçimiz ilçemizde gönüllü köy koruyucusu olmuş ve kendisine silah taşıma ruhsatı verilmiştir. Bu işçimiz Belediyemizde çalıştığı mesai saatlerinde işletme garaj amirliği içerisinde ve dışarıya göreve...

Geçici İşçilerin Şirkete Geçirilmesi ve Eksik Hesaplanan Encümen Huzur Hakkının Ödenmesi Hk.

Selam Sayın Hocalarım, sizlere birkaç sorum olacak; 1- Belediye Kanununun 49. Maddesine göre; Nüfusu 10.000'in üzerinde olan Belediyelerin Personel gideri %30'u aşamaz hükmündedir. 375 sayılı K.H.K. ek 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Bakanl...

İşçinin Verilen Görevi Yapmaması Hk.

Selam Sayın Hocam, sizlere iki sorum olacak 1-Belediyemiz de geçici işçi (greyder operatörü)olarak çalışan personelin virüs salgın döneminde kaymakamlık ile ortak yürütülen vefa sosyal destek grubu oluşturulmuş ve bu proje kapsamında Belediyemize de...

Belediye Şirketi İşyeri Disiplin Yönetmeliği ve Disiplin Kurulu Hk.

İyi günler. Belediyemizde Personel Ltd.Şti ne bağlı işçilerimiz için oluşturulacak "İşyeri Disiplin Yönetmeliği" için Meclisten onay almamız gerekir mi? İşyeri yönergesi adı altında işyeri disiplin kurulu da kurabilir miyiz? İyi çalışmalar dilerim. 

Geçici İşçi Çalıştırma Süresi Hk.

Hocam günaydın; bilindiği üzere geçici işçilerin 5 ay 29 günlük çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarıldı. Geçici işçiyi 9 ay 29 gün çalıştırabilmek için İlgili Bakanlıktan izin almak gerekir mi?