Diğer Hususlar

  • Sıralama

İşçilerin Resen Emekli Edilmesi Hk.

Hocam, Belediyemizde emekliliğe haketmiş işçiler mevcuttur. Emekli oldukları takdirde emekli maaşı alabilecek durumdadırlar. İşçilerden verim alınamamaktadır. Bu işçileri resen emekli etme hakkımız var mıdır? Hangi yollar izlenmelidir? Yine 30 yıl ve...

Emekli İşçinin Belediye Personel Şirketinde İstihdamı Hk.

Saygılar sayın hocam. Belediyemizde emekli olan bir arkadaşın Belediyemizde çöp toplama hizmetlerinde belediye yan kuruluşu personel hizmetleri ltd. şti.de işçilerin  sevk ve idaresinde sorumlu olarak çalıştırılması için taşeron işçi olarak çalıştırm...

Belediye Şirketi Üzerinden Çalıştıran İşçilerin Disiplin Uygulamaları Hk.

Belediyemizce hizmet alımı ile çalışan işçiler 696 Sayılı KHK ile kurulan Belediye Şirketine geçtiler. Bunlara Yüksek Hakem Heyeti toplu sözleşmeleri uygulanmaktadır. Fakat Sözleşmede işçilere mali hakkını düzenlemektedir.Disiplin konularında bir mad...

Personel Giderleri Oranı ve Geçici İşçi Vizesi Hk.

28.04.2018 tarih ve 2018/11608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Es...

Belediye Personel Şirketine İşçi Alımı ve Personel Gider Oranı Hesabı

İyi günler Hocam, belediye personel limited şirketine personel alımında belediye meclis kararı alınır mı, yoksa şirket müdürü yani belediye başkanının yetkisi yeterli midir? Şirkete personel alımında nasıl bir yol izleyeceğiz? Gelir- gider oranı nası...

Sulama Birliği Personeline İlave Tediye Ödenmesi Hk.

Hocam kolay gelsin. Sulama Birliği çalışanları ilave tediye alabilir mi? Çalışanlara ilave tediye ödenmesinde bir sakınca var mıdır? İyi çalışmalar

Geçici İşçi Vizesi Hk.

Belediyemizde 5 ay 29 gün süre ile 2020 yılında mevsimlik işçi çalıştırmak istiyoruz. Konu ile ilgi 2020 yılında çalıştırılmak üzere 2019 yılında meclis kararı 70 adam/ay olmak üzere aldık. Bundan sonra yapılacak prosedür nedir? Daha önce valilik ona...

Şirket İşçi Alımında Aranacak Şartlar Hk.

Sayın Hocam; 1-657 Sayılı DMK" nun 48. Maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımayan kişiler Belediye Personel Hizmetleri Şirketinde sürekli işçi Kadrosuna alınabilir mi? 2- 2886 sayılı Kanun gereğince ihale yoluyla...

Belediye Şirketi Disiplin Kurulu Hk.

İyi günler, Belediyemizdeki Personel Ltd.Şti ne bağlı işçilerimiz için Disiplin Kurulu ne şekilde oluşturulacaktır? Disiplin ceza cetveli nasıl belirlenecektir? İyi çalışmalar. 

Personel Şirketi Üzerinden İşçi Alımında İzin Alınması Hk.

İyi çalışmalar, belediye şirketi bünyesine sürekli işçi kadrosuna işçi alımında; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından atama izni almamız zorunlu mudur?