Diğer Hususlar

  • Sıralama

Emekliliği Hakeden Kadrolu İşçilerin İş Akitlerinin Feshi Hk.

Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerin emekliye hak kazanma tarihleri istenilmiş ve SGK Kurumunca bazı işçilerin emekliye hak kazandıkları belirtilmiştir. Ancak bu işçilerimiz her ne kadar emekliliği hakeder denmişse de yaşları henüz dolmamıştır. Bu...

Tutukluluk Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınması Hk.

696 Sayılı KHK kapsamında kurulan şirket bünyesinde çalışan işçimiz 27.09.2019 tarihinde tutuklanması nedeniyle 3 yıldan fazla çalıştığı göz önünde bulundurulmuş ve 8 haftadan fazla tutuklu kalmaması nedeniyle tutukluluk tarihi sonunda işe geri dönüş...

Eski Hükümlü İstihdamı Hk.

Sayın Hocam selamlar. İş Kanununa göre işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırmaları durumda (Kamuda %2) eski hükümlü çalıştırmakla yükümlüğü bulunmaktadır. Belediyemizde 13 Kadrolu işçi 28 memur ve 135 Belediye Personel Limited Şirketi personeli...

Şirket İşçisine Disiplin Cezası Verilmesi Hk.

İyi günler hocam, belediyemiz personel limited şirketinde çalışan temizlik hizmetlisine, memur arkadaş neden odasını temizlemediğini, çöpleri almadığını söyleyip temizlik işçisi tarafından memura kurumda yüksek sesle herkesin duyacağı şekilde hakaret...

Belediye Şirketi Disiplin Kurulu Kurulması Hk.

Belediye şirketinde disiplin kurulu nasıl kurabiliriz? Kanuni fayda ağı nedir?

Şirkete KHK'den Sonra Alınan İşçilerin Mali ve Sosyal Hakları Hk.

Hocam, 696 KHK kapsamında şirketlere geçen işçilerle 2 Nisan 2018 den sonra şirketlerde ile başlatılan işçiler arasındaki farklar nelerdir? Sonradan giren işçilerde yaşlılık aylığı almaya hak kazanınca işten çıkarılmak zorunda mıdır? Ücretleri iş söz...

Meclisçe Geçici İşçi Vizesi Verilmemesi Hk.

Kurumumuzda 5620 Sayılı Kanunun uygulanması ile “Geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna” geçiş işlemleri yapılmış, ancak 5620 Sayılı Kanun gereği sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılmayan …………. Belediyemizde 15.09.2001 tarihind...

İş Artışı Sebebiyle Yeni İşçi Alımı Hk.

Selam hocam, belediye şirketi bünyesinde hizmet alımı ile çalıştırılan temizlik hizmet alım personelleri 199 geçisi yapılmış olup, bu iş kolu şu an 189 kişiye düşmüştür, sormak istediğim sözleşmemizin 29. maddesinde %20 iş artışı maddesine istinaden...

Doğum İzni Kullanan İşçinin İlave Tediyesi Hk.

Birlik çalışanımız 29 Temmuz 2019 tarihinde doğum iznine ayrıldı. 9 Ağustos 2019 daki İlave tediye ödemesini ve kurban bayramı yardımını yapmadık bu ikramiye ve yardım kazanılmış hak mıdır? Ödememiz gerekir mi?

İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Merhaba Sayın Hocam, 09.11.2019 tarihli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17. Maddesinin 3. Bendinde “Sınavların gerçekleştirilmesi ile işe alım sürecinde uygulanacak diğer usul ve esasla...