Diğer Hususlar

  • Sıralama

Vergi İhbar Tazminatı Hk.

Sn Hocam, elektrik firmasının vergi kaçırmasını ihbar eden şahsa ihbar tazminatı ödenecektir. Söz konusu alacak 44.374,55 TL ana para, 65.993,36 TL faiz ve 44.374,55 TL vergi zıyaı cezasıdır. Ancak kurum 7256 sayılı Kanundan yararlanıp 44.374,55 TL a...

Harç İadesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygılarımı sunarım. Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından sehven bir vatandaştan otopark ücreti olan ikibin TL ücret tahsil edilmiş bulunmaktadır. Vatandaş...

Fon Hesabı Açılması Hk.

Sayın hocam, Belediye Başkanlığımızca İller Bankası veya farklı bir banka nezdinde fon hesabı açılarak elimizdeki paranın bu yönde değerlendirilmesi mümkün müdür? Teşekkür ederim.

Taşınmaz Satış ve Kiralamalarında Encümen Kararı Alınması Hk.

Saygılar sayın hocam, belediye meclisimizce süresi 3 yılı aşan kiralama ve satışlarda meclis kararı alındıktan sonra taşınmaz satış ve kiralanması için ayrıca encümen kararı alınması gerekir mi? saygılarımla

İvazsız Bağışın İadesi Hk.

Belediyemize 2 ay önce ivazsız bağış yapan kişi 2 ay sonra dilekçe ile başvuruda bulunarak ivazsız bağışını geri istiyor. İvazsız bağışı geri ödemek mümkün müdür?

Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Hk.

Selam hocam, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince, amatör spor kulüplerine nakdi yardımı,ile ilgili bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeniz için tahakkuk eden miktarın binde on ikisinden bahsedilen 1-bu oran hesapl...

İnternet Bankacılığı Hk.

Hayırlı günler Hocam, Belediye Başkanlığımız adına internet bankacılığı var bütün fatura vb. ödemelerini buradan yapıyoruz. Herhangi bir sakınca var mı?

Mali Hizmetler Müdürleri Arasında Devir İşlemleri Hk.

Hocam iyi akşamlar. Benden önceki Mali Hizmetlere vekalet eden arkadaş yaklaşık 3 ay önce emekliye ayrıldı. Lakin borç alacak devir teslimi yapmadan çekip gitti. Bunu Belediye başkanına yazılı olarak aynı gün bildirdim. Yazıma görevin ifasını rica ed...

Belediyenin SGK ve Vergi Borçları Karşılığı Taşınmazlarının Maliye Bakanlığınca Satın Alınması Hk.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan bina ve arsanın SGK ve Vergi Dairesine olan borçlarımızdan mahsubu ile ilgili iş ve işlemlerin yapılıp, yapılamayacağı, yapılması halinde takip edilmesi gereken yasal mevzuat nedir?

Belediyelerin Bankalara Olan Kredi Borçlarının Kesilmesi Hk.

Saygılar sayın hocam, pandemin salgını dolayısıyla Cumhurbaşkanlığınca 3 ay ertelenen iller bankası kesintilerinden belediyemizin özel bankalardan olan borçlardan dolayı İller bankasınca taksit kesintisi yapılmış. Yayınlanan genelgede özel bankaların...