Diğer Hususlar

  • Sıralama

Temlikli Ödemede Vergi Borcu Yoktur Yazısı

Kurumumuza mal satışından dolayı alacağı doğan bir firma tüm alacaklarını 2. bir şahıs veya firmaya temlik ettirmiştir. Tahsilat İş Genelgesine göre de "2000TL nin üzerindeki ödemelerde Borcu Yoktur Belgesi istenilmesi gerekmektedir" denilm...

Hisse Senedi Satışı

Hocam kolay gelsin, biz Amasya motor yenileme sanayisinde hisse senedi ortaklığımız vardı meclis kararı ile biz bu hisse senetlerini sattık bunun muhasebe kaydı nasıl yapılması gerekir hangi hesapları çalıştırmamız lazım.teşekkürler kolay gelsin

Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hs.

Belediyemiz İlimizde faaliyet gösteren Doğalgaz Dağıtım Şirketine 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kannunun 4 Maddesi Hükmüne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Lisans alan şehir içi dağıtım şirketi yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya bele...

Kamu Binalarının Tamir ve Bakımı

Protokol çerçevesinde kamu binalarının bakım ve onarımı Belediyemizce yapılması amacı ile ihaleye çıkılacaktır.Yaklaşık maaliyetin yüksek olması ,bizi sermaye giderleri kalemlerine yönlendirmekte ancak tamir ve bakımı yapılacak binaların Belediyemize...

Taşeron İşçileri İçin Görev Tanımlaması

Sn. hocam, Maliye Bakanlığınca hazırlanmış ve yayınlanmış bulunan "Kamu İç Kontrol Standartları Rehberine" göre "Kamu İç Kontrol Standartlarında da ifade edildiği üzere idarelerin birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevlerin yazılı olarak tan...

Sigorta Şirketi Ödemesi

Merhaba, belediyemize ait araçlarımızdan biri yetkili servise tamire gönderildi ancak yetkili servisin aracın sigortasının olduğu şirketle anlaşması yokmuş. Sigorta aracın tamir bedelini belediyemize ödedi, bizde bu tutarı yetkili servise ödeyeceğiz....

Şartsız Bağış

Selam hocam, belediyemize iş yapan firma hakkedişinin bir kısmını Belediyemize gelir kaydedilmek üzere şartsız bağış yapabilir mi, yapabilirse nasıl muhasebeleştirilir? Saygılarımla...

Kalkınma Ajans Payı

Hocam kolay gelsin. Belediyemiz 6360 sayılı kanunla ilçe belediyesi olarak mahalli idareler seçimi ile birlikte kurulmuştur. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na ödenen binde 5 payı DOKA, 2014 yılında İller Bankasına yazarak kesmişlerdir. Belediyemi...

İller Bankasınca Yapılan Ödemeler

İhalesi yapılan yapım işine ait ödemelerin hakkediş ödemeleri İller Bankasından tarafından yapıldığı zaman, İller Bankası tarafından yapılan bu ödemelerin bütçelendirilmesi ve ödeme yapıldıkça muhasebeleştirilmesi gerekmekte midir?

İller Bankası Ortaklık Payı

SAYGILAR HOCAM.BELEDİYEMİZİN İLLER BANKASI SİTESİNDE HER AY ORTAKLIK PAYI BELLİ BİR RAKAM OLARAK GÖZÜKMEKTEDİR.YAKLAŞIK 5-6 SENEDİR DE NE BİR KESİNTİ NE DE BİR ÖDEME YAPILMAKTADIR. BENİM SİZE SORUM BU İLLER BANKASI SİTESİNDE BELEDİYEMİZ ADINA GÖZÜKEN...