Diğer Hususlar

  • Sıralama

Hazineye ait yerin kiralanması sonucu tahsil edilen bedelin iadesi

6360 sayılı yasa gereği Belediyemize bağlanan Belde Belediyesi tarafından Hazineye ait yerin kiralanması sonucu bağlanmadan önce tahsil edilen bedelin Mal Müdürlüğüne iadesi istenmektedir. Bu ödemenin hangi bütçe kaleminden yapılması gerekir?Tutar Be...

Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin Harcama Yetkilisi

Belediyemize Norm kadro değişikliği ile Özel Kalem Müdürlüğü verilmiş olup, Kasım ayında müdürlüğe atama yapılmıştır. Aralık ayı Meclisinde Meclise bilgi verilmiş ve Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği de Meclisten geçmiştir. Bu güne kadar Özel Kalem Mü...

Mahsuplaşma

Bağlı kuruluşumuz olan su ve kanalizasyon idaresinin hazineye olan borçları pay tahakkukları yetmediğinden belediyemiz paylarından kesilmektedir. 2010/238 BKK belediyemiz paylarından kesilen miktarlar için su ve kanal idaresinden talep etmekteyiz. Su...

Faliyet Raporu

İyi günler Belediyemiz D-6 gurubunda yer alıp ilçe belediyesidir.22 Kasım 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Faliyet raporları yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Belediyelerin Faliyet raporları Nisan ayı yerine Şubat ayı meclis...

Ormandan Kiralanan Arazi İçin Yapılan Ödemelerde Kesinti Hk.

Bütçe içi işletme tarafından Orman Bölge Müdürlüğünden 1 yıllığına kiralanan arazi için yapılacak aylık kira ödemelerinde kesinti yapılması gerekir mi?

Doğrudan Teminde Ödenek Sınırlaması

22 D MAL ALIMLARINDA BÜTÇE İLE VERİLEN TOPLAM ÖDENEĞİN % 10'U KDV Lİ TUTARDAN MI YOKSA KDV SİZ TUTARDAN MI HESAPLANIR? ÖRNEK1: 13.457.972-TL VERİLEN ÖDENEK 1.345.797-TL % 10 DOĞ.TEMİN LİMİTİ ÖRNEK2: 13.457.972/1.18(KDV) = 11.404.912-TL 1.140.491-...

Şartlı Yardım

Saygı değer Hocam iyi günler diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından vidanjör aracı için şartlı nakdi yardım başvurusunda bulunmuştuk. Sonucunda nakdi yardım çıktı ve bizde ihaleye çıkarak aracı aldık. Bloke de duran para direkt ihaleyi alan fir...

Derneklere Yardım

Sayın Hocam, İlçemizde yaklaşık 6 ay önce kurulan Banaz Kalkınma ve Turizm Derneği'ne 5393 sayılı Belediye Yasasının 14.maddesine göre ,encümen kararı ile maddi yardım yapılması uygunmudur? Bu dernek kamu yararına çalışan bir dernek ama, "Kamu Yararı...

Araç Rehni

Hocam merhabalar ; 2013 yılında parke taşı alınmak suretiyle Belediyemiz ilgili şirkete borçlanarak toplam 66.000,00-TL ana para parke taşı borcu bulunmaktadır. Faiz ve avukatlık giderleri ile birlikte toplam 84.000,00-TL olmuştur. İlgili şirket Bele...

Köy Muhtarlığından Kalan Borç

6360 sayılı kanunun ile Belediyemize devrolunan köy muhtarlığı tarafından köy tüzel kişiliğine ait bir tarla depo yapılması şartı ile 20.000 TL bedel ile kiraya veriliyor ve kiracı ödemeleri yapıyor.Daha sonra İlçe Tarım Müdürlüğü kiralanan yerde dep...