Diğer Hususlar

  • Sıralama

Tabiplerin mali sorumluluk sigortası

Selam Hocam, belediyemizde görev yapan 2 kurum tabibi 21 temmuz 2010 tarih ve 276 sayılı tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında kurum katkısına ilişkin usul ve esaslara dair tebliğ gereği ödemiş oldukları özel sigorta bede...

Sayman devir cetvelleri

Hocam kolay gelsin, sayman devir cetvellerinin Üst Yönetici ,Belediye Encümen veya Belediye Meclisince onayı gerekir mi? Teşekkür ederiz

Seminer ücreti

Belediye Başkanımız eşiyle birlikte seminere katılmak istiyor. Eşinin seminer gideri ve yolculuk ücretleri belediye bütçesinden karşılanır mı?

Eksper ücreti

Hocam, Belediye olarak özel Bankadan kredi talebimiz oldu Banka bizden binalarımızı teminat göstermemizi istedi vebanka exper çağırdı ve exper masraf çıkardı. Ancak bizim kredi işimiz olmadı banka bu exper tutarını kendısı ödedi. Şimdi bizden ödemiş...

Muhtaç ailelere yardım

Sayın Hocam, Kasabamızda 2 Adet fakir aile var. Belediye olarak bunlara Encümen Kararı ile her ay 100 TL yardım yapmak istiyoruz. Bu yardımı Encümen Kararı ile yapmamız uygun mudur? Aksi halde ne şekilde yardım yapabiliriz? Saygılarımla

Özel bankalardan kredi alınması ve boç stoku hesabı

5393 sayılı kanunun 68/d maddesi istinaden alınması gereken kredinin özel bankalardan alınmasında bir sakınca var mıdır? Kanun maddesinde yer alan borçlanmanın yılı içinde toplam % 10'unu geçmeyecek derken, emanete alınan kişi ödemeleri ya da ill...

OSB bütçe katılım payı ödemesi

Belediyemiz İlçemizde kurulu OSB yönetim ortaklarındandır. OSB'ye bu yönetimde olmamızdan dolayı bütçe katılım payı ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme ne gibi durumlara dikkat etmemiz gerekir? Her hangi bir encümen veya meclis kararına gerek var mı...

Güvence bedeli

Hocam kolay gelsin; doğal gaz aboneliği sırasında bağlantı bedellerini yakacak alımlarından bütçe gideri yapıyoruz. Ödenen güvence bedellerini 126 ödenen depozito ve teminatlar hesabına alaca mıyız ve yakacak alımları altında bu güvence bedellerini b...

Belediyelerin özel veya tüzel kişilerden borç para alması hk.

Sayın Hocam, Belediyeler nakit ihtiyacı nedeniyle şahıs ve ticari firmalardan, 5393 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde kendine verilen sınırlar dahilinde borçlanabilirler mi?

Özel bankadan kredi alınması

Hocam merhaba; Belediye Başkanımız Meclis kararı almak suretiyle Denizbank yani özel bir bankadan 300.000-TL kredi almak istiyor. Biz kendisine en son kesinleşen gelir kesin hesabının yeniden değerleme oranına göre çıkacak rakam üzeri krediyi alamaya...