Diğer Hususlar

  • Sıralama

Eksper ücreti

Hocam, Belediye olarak özel Bankadan kredi talebimiz oldu Banka bizden binalarımızı teminat göstermemizi istedi vebanka exper çağırdı ve exper masraf çıkardı. Ancak bizim kredi işimiz olmadı banka bu exper tutarını kendısı ödedi. Şimdi bizden ödemiş...

Muhtaç ailelere yardım

Sayın Hocam, Kasabamızda 2 Adet fakir aile var. Belediye olarak bunlara Encümen Kararı ile her ay 100 TL yardım yapmak istiyoruz. Bu yardımı Encümen Kararı ile yapmamız uygun mudur? Aksi halde ne şekilde yardım yapabiliriz? Saygılarımla

Özel bankalardan kredi alınması ve boç stoku hesabı

5393 sayılı kanunun 68/d maddesi istinaden alınması gereken kredinin özel bankalardan alınmasında bir sakınca var mıdır? Kanun maddesinde yer alan borçlanmanın yılı içinde toplam % 10'unu geçmeyecek derken, emanete alınan kişi ödemeleri ya da ill...

OSB bütçe katılım payı ödemesi

Belediyemiz İlçemizde kurulu OSB yönetim ortaklarındandır. OSB'ye bu yönetimde olmamızdan dolayı bütçe katılım payı ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme ne gibi durumlara dikkat etmemiz gerekir? Her hangi bir encümen veya meclis kararına gerek var mı...

Güvence bedeli

Hocam kolay gelsin; doğal gaz aboneliği sırasında bağlantı bedellerini yakacak alımlarından bütçe gideri yapıyoruz. Ödenen güvence bedellerini 126 ödenen depozito ve teminatlar hesabına alaca mıyız ve yakacak alımları altında bu güvence bedellerini b...

Belediyelerin özel veya tüzel kişilerden borç para alması hk.

Sayın Hocam, Belediyeler nakit ihtiyacı nedeniyle şahıs ve ticari firmalardan, 5393 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde kendine verilen sınırlar dahilinde borçlanabilirler mi?

Özel bankadan kredi alınması

Hocam merhaba; Belediye Başkanımız Meclis kararı almak suretiyle Denizbank yani özel bir bankadan 300.000-TL kredi almak istiyor. Biz kendisine en son kesinleşen gelir kesin hesabının yeniden değerleme oranına göre çıkacak rakam üzeri krediyi alamaya...

Muhasebe yetkilisi sertifikası hk

Sayın Hocam, üniversite mezunu olan bir memurun nüfusu 25000 altındaki belediyeler için muhasebe yetkilisi sınavına girmesi halinde almış olduğu sertifika; nüfusu 25000 nin üzeri belediyelerde ve il belediyelerinde geçerli olur mu? Diğer kamu kuruluş...

İç denetçi istihdamı hk.

Kurumlarda (Belediyemizde) iç denetçi kadrosu bulundurmak zorunlu mudur? Evetse şartları nelerdir? İyi çalışmalar.

Proje koordinatör ücreti

İyi günler Hocam; Belediyemizde geçici işçi statüsünde çalışan çevre mühendisinin hazırladığı EDES projesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı onay vererek maddi destek sağlamıştır. Projenin kapsamında proje koordinatör ücreti de bulunmaktadır. Sö...