Diğer Hususlar

  • Sıralama

Özel Bankalar ile çalışma

Sayın Hocam, denizbank adlı banka belediyemizle çalışmak istemeketedir. Ddiğer özel bankalardan belediyemize çalışma talebi gelmeketedir. Özel bankalar ile çalışmak için yasal boyutu nedir? Yasal yönden açıklama yapar mısınız?

Kapanan belediyelerden devreden kredi borçları

Kapanan Belediyelerin İller Bankasından aldığı ödeme talimatlı kredilerin ödemeleri Belediyemiz yasal payından kesilmektedir. Ancak kesilen bedellerin muhasebeleştirilmesinde sıkıntı yaşanmaktadır. Belediyeler bir kısmı borçlarının anapara tutarların...

6360 sayılı Kanuna Göre Yapılan Devir, Tasfiye İşleri Hk.

Selam Sayın Hocam. Öncelikle sorduğum sorulara kısa bir sürede cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. 1- Valilikçe kurulan Devir,Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu marifetiyle bazı borçlarımız ilgilisine göre devredildi. Ancak ne arayan var ne soran....

Belediye Kimlik Kartı ve Rozet Bedelleri

İyi günler, İyi çalışmalar diliyorum. Belediye meclis üyeleri ile belediye personeline yaptırılacak personel ve meclis üyesi kimlik kartları ile belediye meclis üyesi rozet bedelleri belediyemiz bütçesinden ödenebilir mi?

Tabiplerin mali sorumluluk sigortası

Selam Hocam, belediyemizde görev yapan 2 kurum tabibi 21 temmuz 2010 tarih ve 276 sayılı tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında kurum katkısına ilişkin usul ve esaslara dair tebliğ gereği ödemiş oldukları özel sigorta bede...

Sayman devir cetvelleri

Hocam kolay gelsin, sayman devir cetvellerinin Üst Yönetici ,Belediye Encümen veya Belediye Meclisince onayı gerekir mi? Teşekkür ederiz

Seminer ücreti

Belediye Başkanımız eşiyle birlikte seminere katılmak istiyor. Eşinin seminer gideri ve yolculuk ücretleri belediye bütçesinden karşılanır mı?

Eksper ücreti

Hocam, Belediye olarak özel Bankadan kredi talebimiz oldu Banka bizden binalarımızı teminat göstermemizi istedi vebanka exper çağırdı ve exper masraf çıkardı. Ancak bizim kredi işimiz olmadı banka bu exper tutarını kendısı ödedi. Şimdi bizden ödemiş...

Muhtaç ailelere yardım

Sayın Hocam, Kasabamızda 2 Adet fakir aile var. Belediye olarak bunlara Encümen Kararı ile her ay 100 TL yardım yapmak istiyoruz. Bu yardımı Encümen Kararı ile yapmamız uygun mudur? Aksi halde ne şekilde yardım yapabiliriz? Saygılarımla

Özel bankalardan kredi alınması ve boç stoku hesabı

5393 sayılı kanunun 68/d maddesi istinaden alınması gereken kredinin özel bankalardan alınmasında bir sakınca var mıdır? Kanun maddesinde yer alan borçlanmanın yılı içinde toplam % 10'unu geçmeyecek derken, emanete alınan kişi ödemeleri ya da ill...