Diğer Hususlar

  • Sıralama

OSB bütçe katılım payı ödemesi

Belediyemiz İlçemizde kurulu OSB yönetim ortaklarındandır. OSB'ye bu yönetimde olmamızdan dolayı bütçe katılım payı ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme ne gibi durumlara dikkat etmemiz gerekir? Her hangi bir encümen veya meclis kararına gerek var mı...

Güvence bedeli

Hocam kolay gelsin; doğal gaz aboneliği sırasında bağlantı bedellerini yakacak alımlarından bütçe gideri yapıyoruz. Ödenen güvence bedellerini 126 ödenen depozito ve teminatlar hesabına alaca mıyız ve yakacak alımları altında bu güvence bedellerini b...

Belediyelerin özel veya tüzel kişilerden borç para alması hk.

Sayın Hocam, Belediyeler nakit ihtiyacı nedeniyle şahıs ve ticari firmalardan, 5393 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde kendine verilen sınırlar dahilinde borçlanabilirler mi?

Özel bankadan kredi alınması

Hocam merhaba; Belediye Başkanımız Meclis kararı almak suretiyle Denizbank yani özel bir bankadan 300.000-TL kredi almak istiyor. Biz kendisine en son kesinleşen gelir kesin hesabının yeniden değerleme oranına göre çıkacak rakam üzeri krediyi alamaya...

Muhasebe Yetkilisi Sertifikası

Sayın Hocam, üniversite mezunu olan bir memurun nüfusu 25000 altındaki belediyeler için muhasebe yetkilisi sınavına girmesi halinde almış olduğu sertifika; nüfusu 25000 nin üzeri belediyelerde ve il belediyelerinde geçerli olur mu? Diğer kamu kuruluş...

İç denetçi istihdamı hk.

Kurumlarda (Belediyemizde) iç denetçi kadrosu bulundurmak zorunlu mudur? Evetse şartları nelerdir? İyi çalışmalar.

Alacaklı Firmanın Belediye Adına Kredi Çekmesi

Sayın Hocam. Belediyemiz bir firmaya üst yapıdan dolayı borçludur. Ancak ilgili firma İller Bankasından veya herhangi bir bankadan kredi çekerek, taksitlerini belediye olarak ödeyebilir m.? Bunu yaparken nasıl bir yol izlememiz gerekir. Teşekkür ede...

Arazi için ecrimisil

Hocam selamlar; Yap işlet devret modeli ile özel bir firma tarafından belediye arazisi üzerine yapılan kapalı pazar yeri 30 Nisan 2011 tarihinde yapılan protokolle belediyemize devredilmiştir. Pazar yeri yanında bulunan boş arazi, kullanılmak üzere i...

Devam Eden Davada Uzlaşma Hk.

Selam hocam, Belediyemize ait evsel su ile Su kanal idaresi tarafından kesilen Çtv'yi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bağlı idaresi olan Şuski yasal sürede belirtmesi gereken ve kurumuza ödemesi gereken çtv vermediğinden dava açtık. Dava kurumuzu...