Diğer Hususlar

  • Sıralama

İş Hanı Yönetimi ve Asansör Onarımı Hk.

Sayın Hocam mülkiyeti belediyemize ait 37 adet işyerinin olduğu bir iş hanı mevcuttur. 4 adeti tahsis edilmiş, 33 adeti kiraya verilmiştir. Bu iş hanında asasör çalışmadığı için asansörün yapımını kim üstlenecektir? Kira sözleşmelerinde asansör ile i...

Tahsilat Makbuzu

Mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği kapsamında Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlen...

Belediyemizce Üretilen Elektrik Enerjisinin Faturalandırılması

Belediyemiz bünyesinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 14/04/2015 tarihli onayı ile Amasya Belediyesi Otopark İşletmesi tesis edilmiş olup Belediyemiz Bütçe içi işletme hesabında Otopark İşletmesi faaliyeti devam ettirilmekted...

TANAP Hibe Proje Ödemesi Hk.

Sayın Hocam, TANAP'a verdiğimiz Projemiz karşılığında park yapımı yapıldı.Tanap tarafından belediyemize proje karşılığı ödeme yapacaklar. Ancak belediyemizden vergi borcu yoktur yazısı istenilmektedir. Belediyemizin vergi dairesine borcu bulunmaktadı...

Satın Alınan Arsa Bedeli İçin Gecikme Faizi Ödenmesi Hk.

Saygılar Hocam, 2005 yılında satın alma yoluyla şahıstan 9.000 YTL bedelle arsa alınmış ancak borcu ödenememiştir. İlgi şahsın 2018 de ki talebi üzerine ödeme yapılmak istenilmektedir. Yasal faiz oranları ile mi hesaplanarak ödenecektir? Nasıl bir he...

Geçici İşçilerin Şirket Vasıtasıyla Çalıştırılmaya Devam Edilmesi

Belediyelerde park bahçeler ve temizlik için İşkur kanalı ile alıp yalnızca 5 ay 29 gün geçici işçi çalıştırabiliyoruz. Ancak bizim hizmetler 12 ay devam etmektedir. Kalan 6 ay boyunca hiç hizmet yapılmayacak mı yoksa bu işçileri 12 ay sürekli olarak...

Tahsildarın Tahakkuk Yapması

Hocam tahsilat memuru personel yetersizliği dolayısıyla aynı zamanda tahakkuk yapabilir mi?  

Muhasebe Yetkilisi Görevi

Hocam iyi günler, Muhasebe Yetkilisi Sertifikası olmayan bir memurumuza Mali Hizmetler Müdürlüğü görevi yaptırabilir miyiz? Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürütmek için Muhasebe Yetkilisi Sertifikası olması şart mı?

Borçlanma İzni

Belediyemiz şehir içi yolların yapılması için iller bankasından kredi kullanacaktır. Kredi miktarı 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 maddesinin e bendinde belirlenen yüzde onluk kısmı aşmaktadır. Bu durumda gerekli izin İçişleri Bakanlığından mı yoks...

Fatura Bastırılması

Sayın Hocam, Süper Toto Teşkilat Başkanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan 500.000 TL (Kdv hariç) reklam sözleşmesine istinaden ilçe sınırları içerisinde futbol sahası yapım ihalesi yapılmış olup bu ihale sonuçlandırılarak hakediş dosyası tanzim ed...