Diğer Hususlar

  • Sıralama

İşçilerin Gerçekleştirme Görevlisi Olarak Görevlendirilmesi Hk.

İyi çalışmalar. Belediyelerde kadrolu işçi olarak çalışmakta olan personel, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Gerçekleştirme Görevlisi olarak görevlendirilebilir mi?

Tapu ve Kadastro İşlerinde Döner Sermaye Hizmet Bedeli Ödenmesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizce yapılan 18. madde uygulamaları neticesinde tapu kadastro müdürlüğü 34.000 TL döner sermaye harcı talep etmektedir. Belediyeler döner sermaye harcından muaf mıdır? Döner sermaye harcı 492 sayılı Kanunun 59. maddesini kapsar...

Sayıştaya Gönderilecek Mali Tablolar Hk.

Hocam mehaba; Belediyemizin Şubat ayı sonuna kadar Sayıştaya göndermekle yükümlü olduğu defter, mali tablo ve belgeleri Belediyemizin Personel Ltd. Şti.'de göndermekle yükümlü müdür? Eğer yükümlü ise hangi belge ve tablolar gönderilecektir? İyi çalış...

Kum Ocağı İşletilmesi Hk.

Belediyemiz mülkiyeti ve ruhsatı kendisine ait olan kum ocağının işletmeciliğini yapmakta ve elde ettiği gelir ve kumları ilçeye hizmet amacıyla kullanmaktadır. Kum ocağından elde edilen gelirler açısından belediye gelir vergisine tabi midir?

Asker Ailelerine Yardım Hk.

İyi çalışmalar hocam, 6 ay askerlik görevini yapmak için askere giden şahısın annesi belediyemizden asker ailesi yardım parası için başvurdu. Belediye olarak muhtaçlık araştırması yapılacak mı, askerlik süresi boyunca aylık ödeme ne kadar olacak, ask...

Vergi Borcu Olan Yüklenicilere Yapılacak Ödemeler Hk.

Kurumumuza fatura kesen mükellefden istenilen borcu yoktur belgesinde şahsın vergi borcu olduğu görülmüştür. Fatura sahibine ait borcu kurum mu ödemeli ilgili vergi dairelerine yoksa fatura sahibi ödedikten sonra kurum faturayı öyle mi ödemeli? Borcu...

Banka Hesaplarının Haczi Hk.

Sn Hocam, bankamızda 5 adet hesap açılmıştır. 1-İller bankası, 2-maaş hesabı, 3-vergi, resim ve harçlar hesabı, 4-şartlı bağışlar hesabı. Bu hesaplara meclis kararı gereği haczedilemez kararı alınmış olup 5. cari hesap açılarak haczedilebilir karar a...

Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim ve Sınavına Katılma Şartları

Başkanlığımız emrinde 21.12.2010 tarihinden itibaren Şef kadrosunda görev yapan personelimiz İşletme Fakültesi mezunu olup, 25.11.2015 tarihinden beri İşletme Müdürlüğü(vekaleten) , 20.09.2019 tarihinden beri de Mali Hizmetler Müdürü (vekaleten) olar...

Alacağın Üçüncü Kişiye Ödenmesi Talebi Hk.

Merhaba Sayın Hocam, Belediyemizden alacağı bulunan şahıs, bir dilekçe ile alacağının kendi banka hesabına değil de, başka birinin banka hesabına aktarılmasını talep etmiştir. Bu kapsamda tutarın başkasının banka hesabına aktarılması mevzuatımıza uyg...

Otopark Hesabının Amacı Dışında Kullanılması

Merhaba. Otopark Yönetmeliği gereği otopark hesabında bekleyen paranın otopark işi haricinde başka bir amaçla emaneten kullanılması için (İleride söz konusu miktarın tekrar otopark hesabına belediye hesabından aktarılması şartıyla) Belediye Meclisi k...