Diğer Hususlar

  • Sıralama

Kayıp Tahsilat Makbuzu Koçanı

Sayın Hocam, Belediyemizin kantar ve kamyon garajı otoparkına ait tahsilat makbuzu koçanın bulunamamasından dolayı kayıp durumdadır. Bununla ilgili ne tür mevzuat hükümleri uygulanacaktır?

Muhasebe Yetkilisi Sertifikası

Merhaba iyi çalışmalar, 12.09.2011 tarihinde Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Fakültesi, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümünü bitirdim. 28/07/2012 tarihinde belediyeye memur olarak atandım. Almış olduğum diploma Muhasebe Yetkilisi Sertifikası...

Kredi Kullanımında Borçlanma Limiti Hesabı

Sayın Hocam, Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Halkbanktan kredi kullanmak istiyoruz. Meclis kararına yazacağımız kredi limitinin üst sınırı var mıdır? Ne kadar kredi kullanabiliriz? 

Taşınmaz Satış Alacaklarında Yapılandırma

İhale ile arsa satışından kaynaklanan gecikme zamları yapılandırma kapsamına girer mi?

Bilet Bastırılması

Belediyemiz otopark ücreti ve mesire alanına giriş için ücret alıp, karşılığında bilet vermek istiyoruz. Biletlerin basılması için yapmamız gereken nedir? Encümen kararı ile mi bastırmalıyız? Kanuni dayanağı nedir?

Vatandaşın Borcuna Karşı Dükkan Alınması.

Belediyemize ait sanayi dükkanları yaklaşık 10 yıl önce satılmıştır. Bu dükkanlardan 1 tanesini alan vatandaş, ekonomik sıkıntıya düştüğünü belirterek, almış olduğu dükkanın Belediyemize olan borcuna karşı, Belediyemize devretmek istemektedir. Beledi...

Fazladan Alınan Verginin İadesi

Sayın Hocam, 1998 İktisap tarihli arsa vasıflı taşınmaz 2017 yılı içerisinde uzlaşma görüşmeleri yapılmış ve yapılan anlaşma sonucu pazarlıkla ve anlaşarak ..... parsele karşılık farklı bir bölgede trampa edilmesi suretiyle fark ödeyerek yer verilmiş...

Gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi görevlerinin bir kişi üzerinde birleşmesi

Merhaba sayın hocam. Bir ödeme emrinde Muhasebe yetkilisi bir görevlinin Gerçekleştirme Görevlisi olamayacağına dair, kanunlarımızda,  yönetmeliklerimizde, her hangi bir madde var mıdır? Saygılarımla arz ederim.

Kullanılmayan Biletlerin İmhası Hk.

Belediyemiz tarafından yapılmakta olan Şehiriçi Toplu Taşıma İşi özelleştiğinden bu işte kullanılan otobüs biletlerini (dipkoçanlı biletler) imha etmemiz gerekir mi, yoksa nasıl muhafaza etmemiz gerekir?

Ön Mali Kontrol Sistemi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'na göre, Belediyeleriin Ön Mali Kontrol Sistemine geçmesi gerekmektedir. Kanun'un 58. Maddesi Ön Mali Kontrol Sistemini kapsamaktadır. Belediyelerimizin bu sisteme geçip bir yönerge hazırlamala...