Diğer Hususlar

  • Sıralama

Gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi görevlerinin bir kişi üzerinde birleşmesi

Merhaba sayın hocam. Bir ödeme emrinde Muhasebe yetkilisi bir görevlinin Gerçekleştirme Görevlisi olamayacağına dair, kanunlarımızda,  yönetmeliklerimizde, her hangi bir madde var mıdır? Saygılarımla arz ederim.

Kullanılmayan Biletlerin İmhası Hk.

Belediyemiz tarafından yapılmakta olan Şehiriçi Toplu Taşıma İşi özelleştiğinden bu işte kullanılan otobüs biletlerini (dipkoçanlı biletler) imha etmemiz gerekir mi, yoksa nasıl muhafaza etmemiz gerekir?

Ön Mali Kontrol Sistemi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'na göre, Belediyeleriin Ön Mali Kontrol Sistemine geçmesi gerekmektedir. Kanun'un 58. Maddesi Ön Mali Kontrol Sistemini kapsamaktadır. Belediyelerimizin bu sisteme geçip bir yönerge hazırlamala...

Yeni İşçi Alımı ve Sorumluluk Hk.

Selam hocam, belediyemiz tarafından 696 sayılı KHK gereği belediye şirketine devir edilen personellere ait hizmet almı mevcut devredilen personelden, hizmet alım işini yapan birimlerin talebiyle belediye Şirketi devredilen personelden daha fazla pers...

Maaş Haczine İştirak Hk.

İyi Çalışmalar. Belediyemiz çalışanının maaşına icra dairesinden gelen haciz bildirimine istinaden 1/3 oranında kesinti yapılarak ödenmekte idi. Bu ay aynı personele vergi dairesinden Garameten paylaştırma yolu ile Kesinti yapılıp yatırılmasını istem...

Özel bankadan kredi kullanılması

Sayın Hocam, 2017 yılında Güneş enerji sistemini kurmak amacıyla kredi için İller Bankasına müracat edilmiş olup kredi başvurumuz beklemede, özel bankalardan teklif almak suretiyle kredi başvurusunda bulunabilir miyiz?

Özel bankadan kredi kullanılması

İyi günler hocam, özel bankalardan mesela Denizbank'tan kredi kullanılabilir mi?

Araç Takası

Sayın Hocam merhaba. Bakanlık tarafından belediyemize hibe edilen çöp kamyonunu başka bir belediyede bulunan grayder ile takas yapabiliyor muyuz, kanuni dayanağı nedir?

Evlendirme Cüzdanı Bedelinin İadesi

Belediyemize evlenmek üzere başvuruda bulunan bir çift aile cüzdanı bedelini belediyemiz veznesine yatırmış fakat evlenmekten vazgeçmişler alınan aile cüzdanı kullanılmadan belediyemiz evlendirme memurluğuna iade edilmiş ve yatırılan ücretin dilekçe...

Avukat Vekalet Ücreti

659 sayılı KHK'nın 16.maddesine göre hazırlanan vekalet ücretlerinin dağıtımına dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği kurum avukatına yıl sonunda ödenen vekalet ücreti ile ilgili ödeme yıl başında yapılabilir mi? Yönetmeliğin 8.maddesin...