Diğer Hususlar

  • Sıralama

Yeni İşçi Alımı ve Sorumluluk Hk.

Selam hocam, belediyemiz tarafından 696 sayılı KHK gereği belediye şirketine devir edilen personellere ait hizmet almı mevcut devredilen personelden, hizmet alım işini yapan birimlerin talebiyle belediye Şirketi devredilen personelden daha fazla pers...

Maaş Haczine İştirak Hk.

İyi Çalışmalar. Belediyemiz çalışanının maaşına icra dairesinden gelen haciz bildirimine istinaden 1/3 oranında kesinti yapılarak ödenmekte idi. Bu ay aynı personele vergi dairesinden Garameten paylaştırma yolu ile Kesinti yapılıp yatırılmasını istem...

Özel bankadan kredi kullanılması

Sayın Hocam, 2017 yılında Güneş enerji sistemini kurmak amacıyla kredi için İller Bankasına müracat edilmiş olup kredi başvurumuz beklemede, özel bankalardan teklif almak suretiyle kredi başvurusunda bulunabilir miyiz?

Özel bankadan kredi kullanılması

İyi günler hocam, özel bankalardan mesela Denizbank'tan kredi kullanılabilir mi?

Araç Takası

Sayın Hocam merhaba. Bakanlık tarafından belediyemize hibe edilen çöp kamyonunu başka bir belediyede bulunan grayder ile takas yapabiliyor muyuz, kanuni dayanağı nedir?

Evlendirme Cüzdanı Bedelinin İadesi

Belediyemize evlenmek üzere başvuruda bulunan bir çift aile cüzdanı bedelini belediyemiz veznesine yatırmış fakat evlenmekten vazgeçmişler alınan aile cüzdanı kullanılmadan belediyemiz evlendirme memurluğuna iade edilmiş ve yatırılan ücretin dilekçe...

Avukat Vekalet Ücreti

659 sayılı KHK'nın 16.maddesine göre hazırlanan vekalet ücretlerinin dağıtımına dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği kurum avukatına yıl sonunda ödenen vekalet ücreti ile ilgili ödeme yıl başında yapılabilir mi? Yönetmeliğin 8.maddesin...

Özel Şahıslardan Borç Alma

5393 sayılı Kanunun 68. maddesi gereğince Belediye olarak bir şahıstan borç alabilir miyiz?

Vadeli Hesap Açılması

Hocam iyi çalışmalar, Belediyemizin bir miktar parasını vadeli hesap kapsamında değerlendirmek istiyoruz. Bu işlemi yaparken banka tercihimizin kamu bankası olma zorunluluğu var mıdır? Yoksa özel bankalar tercih edilebilir mi?

Sözleşme Damga Pulu

Belediyemiz ile Marmara Bilişim Medikal ve Yemek Üre. Hiz. Taah. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti arasında 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz 94537 IKN nolu Kent Temizliği ihalesi sonucunda sözleşme imzalanmış olup, sözleşmenin süresi 31.12.2017 tarihi itibariy...