Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediyenin Yapılandırılmış Borçlarının İptali Hk.

Yapılandırılmış ve İller Bankasından taksitler halinde kesilen vergi borcunun yapılandırılması iptal edilebilir mi?

Elektrik Satışı İçin Fatura Bastırılması

Belediyemizce kurulacak olan pazar alanında gerekli olacak elektrik enerjisinin yine belediyemizce kurulacak olan güneş enerjisi paneli sistemi ile karşılanması düşünülmekte olup, kurulacak olan sistem ile depolanan elektrik enerjisi fazlalığının ele...

Banka Hesaplarının Haczi Hk.

Belediyemize ait borçlarımızdan dolayı bankalarda bulunan hangi hesaplarımıza haciz uygulaması yapılabilir. İcra Müdürlükleri tarafından mahkeme kararıyla tüm hesaplarımıza haciz koyma yetkisinin sınırı ilişkin yasal işlemler hangileridir? itiraz mer...

Su Depozitosu İadesi Hk.

Sayın Hocam, 6360 sayılı kanunla devredilen Su ve Kanalizasyon ile alakalı borç ve alacaklar devredilmiştir. Su depozitosu borç olarak değerlendirilir mi, değerlendirilmez mi bu bağlamda su depozitosu su ve kanalizasyon tarafından mı ödenecek yoksa İ...

Üniversite Öğrencileri Stajyer Ücreti

Hocam merhaba, Yaz döneminde Belediyemizde staj yapan Yerel Yönetimler Bölümünde okuyan stajyerin Okul Sözleşmesinde de ücretle ilgili bir madde yazmamaktadır. Yaptığımız bazı araştırmalarda "öğrenci üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim bölü...

Vergi borcu yoktur yazısı isteme

Ödemelerde vergi borcu yoktur yazısı limitinde değişiklik yapılmamış olup, 2.000 TL'dir. Sayın hocam bu limitin uygulanması ile ilgili olarak Belediye çıkardığı Mali Hizmetler Müdürlüğü yönetmeliğince limiti 3.000 TL yapabilir mi? Ya da değiştiri...

Teslim Edilemeyen Taşınmazın Kira Bedeli Hk.

Saygılarımla hocam İlçemizde Büyük şehir tarafından mahallemizde bir park yapımı yapılmakta iken parkın 1 ay içerisinde tamamlanacağı düşünülerek park zarar görmesin diye ihale edildi fakat park tamamlanması 6 ay oldu tamamlanmadığından parkın kirası...

İşletme Defterleri Noter Tasdiki

Belediye bütçe içi işletmesi açılmasına istinaden ticari usulde kullanılacak yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defterinin noterliklerce onayı gerekir mi? Belediye yöneticisi tarafından belediye mühürü ile tasdik edilmesi yeterli midir? Yasal...

Ortak Girişimin Alacağının Haczi

Selam hocam Belediyemiz tarafından yapılan 200.000 m2 kilitli parke taşı ihalesine alan Ortak Girişim Liy-der İnşaat-Reşit AYDIN ortak girişimin hakkedişlerine, ortaklardan Ortaklık payı %70 olan Liy-der İnşaat Ltd. Şti. borcundan dolayı Başka bir fi...

Yargılama Giderlerinin Ödenmesi

Belediyemiz aleyhine sonuçlanan davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderini hangi birim ödemelidir? Hukuk İşleri Müdürlüğünün mü yoksa davaya konu iş/işlemle ilgili Müdürlük bütçesinden mi ödenmelidir?