Diğer Hususlar

  • Sıralama

Yönetim Dönemi Hesabı

İyi Çalışmalar. Sayıştay Başkanlığına Kamu İdaresi Hesaplarının verilmesine ait usul ve esasların 5. Maddesinde belirtilen Dönem Başı,Dönem Sonu ve Aylık olarak verilecek tablo ve belgeleri düzenleyerek elektronik ortamda gönderiyoruz. Daha önce Yöne...

Fatura Aslının Mahkemeye Gönderilmesi

Merhaba sayın hocam; belediyemize ait olmayan başka bir davada (DAVALI VE DAVACI BELEDİYEMİZ DEĞİL) imza incelemesi için Ticaret Mahkemesi, Davacıya ait 2014 yılında belediyemize kesilen bir faturanın aslını belediyemizden talep etmiştir. Mahkeme tar...

Uzlaşma Komisyonu Ücreti

BELEDİYEMİZDE UZLAŞMA KOMİSYONU VARDIR.BUGÜNE KADAR UZLAŞMA KOMİSYONUNA HERHANGİBİR ÖDEME YAPILMAMIŞTIR.BELEDİYELERDE MAHALLİ İDARELER YÖNETMELİĞİNE GÖRE KURULAN UZLAŞMA KOMİSYON EKİBİNE HERHANGİBİR ÜCRET ÖDEMESİ VARMIDIR.VARSA HANGİ KANUNA GÖRE YAPI...

Su depozito Ücreti

Sayın Hocam, Vatandaşımız tarafından 2007-2008 yıllarında yatırılan su depozito ücretinin yasal faizi ile iade edilme talebi mevzuat hükümlerince mümkün müdür?

Yapılandırma

Sayın Hocam, bir işletme geçmişte vergi dairesinde kapanışını vermiş ancak bu durumda belediyemize kapanış vermeyerek aktif olmadığı dönemlerde tahakkuk eden vergilerini de yapılandırarak 1 taksit dışında diğerlerini ödemiştir. Bu durumda aktif olunm...

Bireysel Emeklilik Sistemi

Birliğimizde 22 Personel Çalışmaktadır. Sulama Birliklerinde bireysel emeklilik sistemine ne zaman geçilecek ? Daha önce Bankalarda bireysel emeklilik sözleşmesi olan çalışanlarımız,bu sözleşmeleriyle otomatik bireysel emeklilik sistemine devam edebi...

Bireysel Emeklilik Sistemi

İyi günler hocam; 02 Ocak 2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5. maddesi gereğince...

Belediyelerin vergi ve harçlar yönünden muafiyeti hk.

Sn Hocam, belediyeler olarak hangi kurumların vergi ve harçları bakımından muaflıkları vardır?

Emekli İkramiyesi ve Maaşının Haczi

Emekliye ayrılan memurun icra borcu bulunmaktadır. Sormak istediğim emekli ikramiyesine ve emekli maaşına icra kesintisi yapılır mı?

Avukat vekalet ücreti

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (2) İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personel...